Terug naar overzicht
Geplaatst op 27-10-2020 door

Grootschalige opslag van duurzaam geproduceerde waterstof in de leidingenstraat

Terug naar overzicht
Geplaatst op 27-10-2020 door BIG

Grootschalige opslag van duurzaam geproduceerde waterstof in de leidingenstraat

BIG leden LSNED en Lievense WSP hebben gezamenlijk nagedacht over de mogelijkheden om groene waterstof meer te promoten. Daarbij is het plan ontstaan om met een aantal pijpleidingen in de Leidingenstraat voorraden te kunnen bufferen en gebruikers makkelijk toegang te kunnen geven tot deze energiebron van de toekomst.


 
Het bufferen en voor later gebruik beschikbaar maken van duurzaam opgewekte energie is een actuele, brandende kwestie in de energietransitie. Lievense I WSP heeft hierop een vernuftig plan ontwikkeld. Dit behelst de grootschalige opslag van duurzaam geproduceerde waterstof in pijpleidingen, ten bate van het hele gebied tussen Rotterdam en Antwerpen. Eric van den Broek, algemeen directeur van Lievense | WSP, roept duurzame energieproducenten, industriële waterstofgebruikers en plannenmakers voor de warmte- en energietransitie op om mee te denken én mee te doen.
 
Met een minimale impact op de omgeving een groene waterstofbuffer creëren die goed is voor de energiebehoefte van een middelgrote stad. En dat in het hart van een stedelijk-industriële regio van formaat. Simpel, snel en tegen betrekkelijk lage investeringen. Dat is het perspectief van voor waterstofopslag van Lievense | WSP. Het voorstel is vier pijpleidingen aan te leggen voor de opslag van waterstof, met elk een doorsnee van 120 cm. Met een totale lengte van 160 kilometer verbinden die Rotterdam en Antwerpen en de tussenliggende industrieclusters en steden met elkaar. Plaats van handeling: de buisleidingenstraat van LSNed die al sinds jaar en dag specifiek is aangewezen als leidingstraat, waardoor de schep bij wijze van spreken morgen de grond in kan. Producenten van groene waterstof kunnen er voorraden in kwijt, gebruikers in de omgeving van het tracé hebben altijd toegang tot een ruime voorraad duurzame energie.
 


Bufferen is de sleutel
“De naamgever van ons ingenieursbureau was in de jaren ’80 zijn tijd ver vooruit met zijn Plan Lievense”, vertelt Eric. “Dat plan voorzag in het gebruik van het Markermeer als grootschalig opslagmedium van energie. Met de energietransitie is het vraagstuk van het bufferen van duurzame energie pas echt urgent geworden.” Om de energietransitie in de volgende versnelling te krijgen, is het noodzakelijk dat we energie uit wind en zon beter kunnen ‘bewaren’ voor later gebruik. Daarnaast moet er een manier gevonden worden om tijdelijke overproductie van duurzame stroom nuttig te gebruiken én een manier om overal energie beschikbaar te hebben op momenten dat de zon niet schijnt en de wind niet waait. Waterstof gaat hierin als opslag- en conversiemedium een cruciale rol spelen.
 


Waterstofvisie is versneller
“Je ziet nu in rap tempo waterstof-initiatieven ontstaan”, zegt Eric. “Dat zal nog sterk toenemen, nu minister Wiebes zijn waterstofvisie heeft ontvouwd en boter bij de vis doet in de vorm van subsidies.” Momenteel hebben veel waterstofprojecten een lokale scope. Denk aan productie bij een fabriek of een pilot bij een windpark. Eric: “Maar om écht op te kunnen schalen, zal je het ook ergens moeten kunnen opslaan en de verbinding tussen productie en gebruik tot stand brengen.” De infrastructuur voor opslag en distributie van waterstof moet nog grotendeels ontwikkeld worden. Daar zijn natuurlijk allerlei manieren voor, aldus Eric. “Gasunie denkt bijvoorbeeld aan opslag in zoutcavernes en het gebruiken van bestaande transportleidingen. Dat zal op de wat langere termijn zeker nodig en nuttig zijn. Maar de simpelste, goedkoopste en snelst te realiseren manier om waterstof op te slaan, is in een hogedruk-buisleiding, op een plaats die hier al geschikt voor is. Dat is de kern van ons plan.”
 


Meedenken en meedoen
Het voorgestelde buisleidingtracé leidt langs belangrijke industriële centra als de havens van Rotterdam, Antwerpen, Vlissingen en Moerdijk, waar zowel productie als gebruik elkaar kunnen vinden. Voor de verduurzaming daarvan, is – liefst groene – waterstof onmisbaar. “Maar”, zegt Eric, “we zien op termijn zeker ook mogelijkheden voor waterstof in de gebouwde omgeving, met name in de wat oudere stadsdelen. Een stad als Breda, die aan het tracé ligt, zou er geheel mee van duurzame energie voorzien kunnen worden. Dit plan kan echt de ‘missing link’ zijn, die dit tegen overzichtelijke investeringen mogelijk maakt.” Om tot een goede business case te komen, is het daarbij van groot belang dat alle koppelkansen in kaart worden gebracht, zegt Eric. “We willen dit plan dan ook heel graag nader uitwerken met duurzame energieproducenten, industriële waterstofgebruikers, plannenmakers voor de warmtetransitie en andere belanghebbenden. We nodigen iedereen van harte uit om mee te denken én mee te doen. Zeker nu er vanuit de overheid potjes zijn om het laatste eindje van de business case wellicht te sluiten, denken we dat hier een hele grote kans ligt om de energietransitie verder op weg te helpen.”
 


Meer informatie
Bekijk dit korte filmpje via deze link dat helder kern van het plan van Lievense | WSP voor de opslag van waterstof in buisleidingen uitlegt.
 
 
Bron en tekst: Lievense | WSP en LSNED
Foto: Koen Mol

Terug naar overzicht

BIG Magazine ontvangen?

BIG Magazine komt twee keer per jaar uit en is gratis voor onze leden. Wil je dit branchemagazine vol met projecten en nieuws ontvangen, schrijf je dan in of word lid!

BIG Magazine is gratis voor leden. Nog geen lid? Meld je hier aan!