Verbinding

BIG is de vereniging waar verbinding centraal staat

Verbinding staat binnen BIG zowel voor het transport-gerelateerde onderwerpen als voor het bij elkaar brengen van personen en partijen. Beide onderdelen zijn voor BIG even belangrijk, de netwerkfunctie om bedrijven, organisaties en overheden bij elkaar te brengen enerzijds en anderzijds het uitdragen van kennis over de transportfunctie van boven- en ondergrondse infrastructuur.

BIG is een Vlaams-Nederlandse onafhankelijke en betrouwbare cross-sectorale organisatie. We zijn de lijm binnen de buisleidingensector én de spreekbuis van de sector met de verschillende overheden. Daarmee hebben we alle partijen bij elkaar en wordt er gewerkt aan één sector-overstijgende visie. Er moet in kaart gebracht worden waar de betrokkenen in ons vakgebied mee bezig zijn, er moet voldoende kennisoverdracht plaatsvinden en we moeten het hergebruiken van bestaande buisleidingen promoten. Het BIG vormt de smeerolie tussen bedrijven, organisaties en overheden. Daarmee zijn we een autoriteit op het gebied van de buisleidingenbranche.

Transport en BIG zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden, het betreft immers de primaire functie van een leiding en/of een logistiek systeem. Gezamenlijk zorgen BIG en de leden voor het verbinden van de maatschappij en het draaiende houden van onze economieën. Zuiver water, warmte, elektriciteit en een efficiënte afvoer van verschillende afvalstromen en grondstoffen waren nooit mogelijk geweest zonder alle leidingen die door Nederland en België lopen.

Waardige transportmodaliteit

Wij zien buisleidingen als de vijfde waardige transportmodaliteit naast het vervoer via de lucht, het water, de weg en het spoor. Naast aardgas, water, oliederivaten en elektriciteitsleidingen worden ook bulkgoederen getransporteerd via ondergrondse buisleidingen. Wij gaan nog een stap verder en geloven erin dat ook personen ondergronds vervoerd kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkelingen rondom de hyperloop. In de toekomst kan dit gebruikt worden om supersnel en duurzaam mensen te vervoeren via buisleidingen. Dan wordt de reisduur van bijvoorbeeld Amsterdam naar Parijs ineens maar een halfuur. Bij BIG houden we al deze ontwikkelingen in de gaten en denken we mee waar mogelijk.

Verbindingen

Bij BIG leggen we niet alleen de juiste ondergrondse verbindingen, maar ook de juiste verbindingen tussen mensen. We brengen professionals in de buisleidingensector bij elkaar en zijn daarmee een netwerkorganisatie. Vraag en aanbod komt samen door de juiste kennis met elkaar te delen en zo nieuwe mogelijkheden te ontdekken.

BIG Magazine ontvangen?

BIG Magazine komt twee keer per jaar uit en is gratis voor onze leden. Wil je dit branchemagazine vol met projecten en nieuws ontvangen, schrijf je dan in of word lid!

BIG Magazine is gratis voor leden. Nog geen lid? Meld je hier aan!