Kennis

Kennis delen en opleidingen zijn essentieel voor een gezonde branche

Met de aanstaande uitdagingen zoals de energietransitie, de vervangingsopgave van verouderende netwerken en de toenemende druk op de ondergrond is efficiëntie en geschoold personeel van groot belang voor de leidingbranche. Het ontsluiten van kennis en het opleiden van personeel wordt door het BIG gezien als één van de hoofdtaken van toonaangevende organisaties in de branche waaronder het BIG zelf. Het BIG is sinds de oprichting als een onafhankelijk kennisplatform nooit weggelopen voor het pakken van de eigen verantwoordelijkheid en zal dat in de toekomst ook niet gebeuren. Om die reden zal het BIG specifieke aandacht besteden aan het thema kennis.

Er worden gedurende het jaar minimaal vier events georganiseerd voor de BIG-leden waarbij gesproken wordt over en geluisterd wordt naar diverse onderwerpen die gerelateerd zijn aan transportleidingen. Relevante sprekers uit het vakgebied komen hier aan bod. Daarnaast brengt het BIG twee keer per jaar een magazine uit met interessante artikelen, projecten en ontwikkelingen in de branche om onze expertise te delen. Op onze eigen website en social media kanalen wordt het laatste nieuws gedeeld.

Maatschappelijke betekenis vergroten

Door de kennisverspreiding zorgen we er samen voor om de maatschappelijke betekenis van de buisleidingen te duiden en te vergroten. Bij het BIG zorgen we ervoor dat deze kennis samenkomt en wordt uitgewisseld met de juiste personen. Daarnaast dragen we vanuit verschillende werkgroepen en externe vertegenwoordigingen in Nederland en België bij aan onderzoek in het vakgebied, zodat ook wij op de hoogte blijven.

Scholing

We stimuleren scholing op het gebied van ondergronds buisleidingentransport. Daarom is de opleiding Master of Science in Pipeline Technology in het leven geroepen, als branche-initiatief van het BIG. Om de verduurzamingsslag te realiseren moeten er nog veel vragen beantwoord worden en keuzes gemaakt worden. Hiervoor heeft de branche professionals nodig. De opleiding is ondergebracht in Stichting Pipeliner. Zij stimuleren de kennisoverdracht, zien namens de branche toe op de kwaliteit, continuïteit en de inhoud van de opleiding en brengen inhoudelijke kennis vanuit de branche in.

Naast de Masteropleiding ondersteunt Stichting Pipeliner de Beroepsopleiding Pipeliner. Voor wat betreft de uitwerking van de Masteropleiding is AVANS+ verantwoordelijk en voor de uitwerking van de Beroepsopleiding is Litecad verantwoordelijk. Klik hier voor meer informatie: http://www.pipeliner.nl.

BIG Magazine ontvangen?

BIG Magazine komt twee keer per jaar uit en is gratis voor onze leden. Wil je dit branchemagazine vol met projecten en nieuws ontvangen, schrijf je dan in of word lid!

BIG Magazine is gratis voor leden. Nog geen lid? Meld je hier aan!