Duurzaam

Het BIG en de leden dragen actief bij aan de klimaatdoelen

De Verenigde Naties hebben 17 wereldwijde doelen opgesteld die zij willen bereiken in 2030 voor een betere wereld: de Sustainable Development Goals (SDG). Deze doelen zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Bij het BIG erkennen we deze doelen en willen we hier, waar mogelijk, een positieve bijdrage aan leveren in Nederland en Belgiƫ.

De samenleving verandert. Duurzaamheid staat hoog op de agenda. De Verenigde Naties zetten zich in voor een betere wereld en hebben 17 wereldwijde doelen opgesteld die zij willen bereiken in 2030: de Sustainable Development Goals. Bij het BIG erkennen we deze doelen en willen we hier, waar mogelijk, een positieve bijdrage aan leveren in Nederland en Belgiƫ. Leidingen zullen volgens het BIG een belangrijke rol spelen bij het behalen van enkele van de bovengenoemde doelen. Die doelen worden onderstaand dan ook nader omschreven.

Duurzame energie

Het klimaat verandert en dat heeft grote gevolgen voor de energiemarkt. Het is de ambitie van Nederland om in 2050 vrij te zijn van fossiele energie. In Belgiƫ is het een doelstelling om in 2030 de CO2 uitstoot te verminderen met 35% ten opzichte van 2005. Om al deze doelen te halen is een energietransitie noodzakelijk.

Er is in de energietransitie een belangrijke rol weggelegd voor leidingen, echter dient hiervoor wel voldoende draagvlak gecreƫerd te worden, zowel onder beleidsbepalers als in de maatschappij in zijn totaliteit. Bij het BIG zien wij dit dan ook als een belangrijke taak; op basis van de relevante kennis en ervaring die beschikbaar is binnen onze verenging zijn wij op elk moment beschikbaar om toe te lichten waarom ondergronds transport en buisleidingen (OTB) gezien zou moeten worden als volwaardig vijfde transportmodaliteit die van groot belang is in deze transitie.

Minder CO2-uitstoot

Buisleidingentransport is duurzamer dan transport via andere vervoersmogelijkheden. Vele duizenden kilometers file kunnen namelijk vermeden worden, hetgeen een evidente vermindering van de CO2-uitstoot tot gevolg heeft. De uitstoot van CO2 is aanzienlijk minder wanneer we het transport in grotere hoeveelheden vervoeren door ondergrondse transportsystemen. Daarnaast vindt dit plaats op een kosteneffectieve en vooral en efficiƫnte wijze.

Innovatieve infrastructuur

In de doelstellingen van de Sustainable Development Goals is er aandacht voor innovatieve infrastructuur. Bij het BIG dragen we bij aan de ontwikkeling van omstandigheden voor de aanleg of het hergebruik van ondergrondse infrastructuur. Als het BIG willen we hier voorloper en initiatiefnemer in zijn. Door onze kennis over te dragen en de juiste mensen bij elkaar te brengen, zetten we ons samen in voor toekomstbestendig transport.

Hergebruiken bestaande leidingen

Hoewel het hergebruiken van bestaande leidingen niet direct verbonden is met de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties ziet het BIG de relevantie en noodzaak om de bestaande buisleidingen te hergebruiken voor andere energiebronnen. Denk aan het vervoer van waterstof en groen gas. Momenteel worden de leidingen nog vaak gebruikt voor het transport van die aardgas. Het BIG en de leden houden studies met betrekking tot het hergebruik van leidingen nauwlettend in de gaten.

BIG Magazine ontvangen?

BIG Magazine komt twee keer per jaar uit en is gratis voor onze leden. Wil je dit branchemagazine vol met projecten en nieuws ontvangen, schrijf je dan in of word lid!

BIG Magazine is gratis voor leden. Nog geen lid? Meld je hier aan!