Terug naar overzicht
Geplaatst op 17-06-2024 door

BIG in Pipelines verwelkomt twee nieuwe bestuursleden

Terug naar overzicht
Geplaatst op 17-06-2024 door BIG

BIG in Pipelines verwelkomt twee nieuwe bestuursleden

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 12 juni jl. hebben de aanwezige leden ingestemd met de benoeming van een tweetal nieuwe bestuursleden. Wij heten Elvira Haezendonck en Ferdinand van den Oever van harte welkom in het bestuur van BIG in Pipelines. Daarmee vullen zij de twee vacatures binnen het bestuur voor zowel de Vlaamse als de Nederlandse vertegenwoordiging in. Wij zijn zeer verheugd met de toetreding van deze twee nieuwe bestuursleden.


Over Elvira Haezendonk

Prof. dr. Elvira Haezendonck is voltijds gewoon hoogleraar aan de Faculteit Sociale Wetenschappen en Solvay Business School van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en deeltijds gastprofessor aan de Universiteit Antwerpen. Met meer dan 25 jaar expertise in strategische en beleidsaspecten van concurrentie, infrastructuur, en evaluatie van (haven)projecten en -strategieën, focust haar werk op clustering en duurzaamheid. Van 2010 tot 2018 was zij sequentieel chairholder van 2 PPS-leerstoel aan VUB. Sinds 2019 was ze leerstoelhouder Infrastructure Asset Management en heden bekleedt ze een vierde leerstoel over Agile and Future-proof Infrastructure for Transport. Ze heeft een breed netwerk en heeft bijgedragen aan meer dan 100 onderzoeksprojecten, expertopdrachten en talrijke publicaties, gericht op praktische en beleidsrelevante toepassingen.
 
“Wat ik graag binnen het BIG zou willen uitdragen, is dat ik het immense belang en de urgentie van deze duurzame transportmodus kracht zou bij willen zetten en wil zorgdragen voor nog meer kennisoverdracht. Ik hoop dat de Nederlandse en Vlaamse krachten gaan samenwerken om met dezelfde snelheden de buisleidingen verder te kunnen ontwikkelen. Onze beide economieën zouden daar enorm bij gebaat zijn”.
 


Over Ferdinand van den Oever

Ferdinand van den Oever is sinds oktober 2022 directeur van de Leidingenstraat Nederland (LSNed). Voorheen werkte hij vanaf 2011 bij Port of Moerdijk, eerst als directeur van de gemeenschappelijke regeling Havenschap Moerdijk en sinds 2017 als CEO van Havenbedrijf Moerdijk N.V. Bij Port of Moerdijk heeft hij gewerkt aan de opgaven op het gebied van People, Planet en Profit, vastgelegd in de Havenstrategie Moerdijk 2030. Onder zijn leiding zijn vele strategische doelen gerealiseerd, zoals de ontwikkeling van het Industrial Park en Logistiek Park Moerdijk, de positie van Port of Moerdijk als tweede containerhaven van Nederland door de shortsea- en railstrategie, en een verbeterde relatie tussen de omgeving en de haven.
 
“Om de huidige transities te realiseren, inclusief de grondstoffenstrategie, beseffen we dat dit niet volledig via de reguliere modaliteiten kan. Buisleidingen zijn essentieel. Gezien de uitdagingen van de komende jaren, moeten we de sector anders organiseren. Zowel in Nederland als Vlaanderen staan buisleidingstroken onder grote druk. Toekomstbestendige tracés zijn daarom noodzakelijk. Ik vervul graag een rol als bestuurslid in dit proces en kijk ernaar uit om samen met de leden van het BIG hieraan meer vorm en inhoud te geven.”

 

Terug naar overzicht

BIG Magazine ontvangen?

BIG Magazine komt twee keer per jaar uit en is gratis voor onze leden. Wil je dit branchemagazine vol met projecten en nieuws ontvangen, schrijf je dan in of word lid!

BIG Magazine is gratis voor leden. Nog geen lid? Meld je hier aan!