Terug naar overzicht
Geplaatst op 24-09-2021 door

Gasunie en North Sea Port bundelen krachten voor Zeeuws waterstofnetwerk

Terug naar overzicht
Geplaatst op 24-09-2021 door BIG

Gasunie en North Sea Port bundelen krachten voor Zeeuws waterstofnetwerk

BIG leden Gasunie en North Sea Port hebben een overeenkomst ondertekend voor de ontwikkeling van een regionaal pijpleidingennetwerk voor waterstof in Zeeland. Dit ‘Hydrogen Delta Network NL’ bouwt voort op de huidige positie van de regio voor waterstof en moet de komende jaren gestalte krijgen. Daarna volgt de aansluiting van deze regionale infrastructuur aan de landelijke Nederlandse en Belgische waterstofinfrastructuur. Veel bedrijven in Zeeland maken de stappen die nodig zijn om een bijdrage te kunnen leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050. Waterstof is een essentieel onderdeel van de energiemix van de toekomst. Voor Zeeland is waterstof daarbij geen onbekende. Momenteel is het Zeeuwse industriële cluster, met 520.000 ton per jaar, goed voor 35% van de vraag naar waterstof in Nederland.
 


Waterstof: infrastructuur, elektrolyse en import

Voor een regionale infrastructuur voor waterstof moet de markt zich ontwikkelen en zijn ook aanvullende activiteiten noodzakelijk. Zo wordt gewerkt aan elektrolyse, waarbij met duurzaam opgewekte elektriciteit CO2-vrije waterstof wordt gemaakt. In Zeeland zijn inmiddels al meerdere elektrolyseprojecten aangekondigd waarbij deze zogeheten ‘groene’ waterstof zal worden gemaakt uit duurzame elektriciteit, met name uit wind. Naast de ontwikkeling rondom grootschalige elektrolyse biedt de regio ook goede kansen voor import van waterstof via locaties in het havengebied van North Sea Port.
 


Uiteindelijk verbindingen met België, Nederland, Duitsland en verder

De ontwikkelingen in vraag en aanbod van waterstof in Zeeland concentreren zich bij de industrie in in Vlissingen, voor wat het grootste deel van het aanbod betreft, en in de Kanaalzone Terneuzen-Gent waar de belangrijkste afnemers zitten. De komende periode wordt gekeken naar de beste manier om Vlissingen en Terneuzen met elkaar te verbinden. De regio biedt kansen voor het hergebruik van bestaande aardgasleidingen (via land) maar ook het kruisen van de Westerschelde behoort tot de mogelijkheden (wellicht een gezamenlijke kruising met meerdere soorten leidingen en kabels).
 
Gelijktijdig met de ontwikkeling van het Zeeuwse waterstofnetwerk ontwikkelt North Sea Port samen met gastransportbedrijf Fluxys en ArcelorMittal een vergelijkbaar regionaal netwerk in België. Eind 2025 zal de waterstofinfrastructuur in de deltaregio gereed zijn.
 
Naar verwachting wordt het Zeeuwse netwerk in 2027 verbonden met de landelijke waterstofinfrastructuur die Gasunie in Nederland zal ontwikkelen. Deze backbone zal niet alleen de Nederlandse industriële clusters met elkaar verbinden, maar ook verbindingen hebben met de waterstofopslag in Noord-Nederland, Duitsland en andere delen van België. Het project en de uitbouw passen naadloos in de waterstofstrategie die het Nederlandse kabinet onlangs op Prinsjesdag heeft gepresenteerd met investeringen in de waterstofinfrastructuur in Nederland.


 
Informatie voor geïnteresseerde bedrijven


Hydrogen Delta Network NL wil de ontwikkeling van de vraag naar en het aanbod van waterstof door bedrijven in de Zeeuwse regio faciliteren. Hiervoor wordt een aantal stappen doorlopen. Via een ‘Expression of Interest’ worden de specifieke activiteiten, wensen en eisen voor vraag en aanbod inzake capaciteit en volume in kaart gebracht. Hiermee wordt de leidingcapaciteit, -dimensionering en -route verder bepaald. Op basis van de uitkomsten hiervan wordt begin 2022 de route voor het regionale waterstofnetwerk bepaald. Eind 2022 moeten vervolgens de noodzakelijke investeringsbesluiten genomen worden.
 
Het Hydrogen Delta Network wordt ‘open access’ en ‘non-discriminatoir’: het zal toegankelijk zijn voor alle bedrijven die waterstof op schaal willen vermarkten. Bedrijven die geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden van de regionale infrastructuur van waterstof kunnen met Gasunie of North Sea Port contact opnemen.

 

Bron: N.V. Nederlandse Gasunie

Terug naar overzicht

BIG Magazine ontvangen?

BIG Magazine komt twee keer per jaar uit en is gratis voor onze leden. Wil je dit branchemagazine vol met projecten en nieuws ontvangen, schrijf je dan in of word lid!

BIG Magazine is gratis voor leden. Nog geen lid? Meld je hier aan!