Terug naar overzicht
Geplaatst op 13-02-2024 door

Kamerbrief: Beleidskader buisleidingen als transportsysteem

Terug naar overzicht
Geplaatst op 13-02-2024 door BIG

Kamerbrief: Beleidskader buisleidingen als transportsysteem

Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het rapport ‘Verkenning behoefte buisleidingen vervoer gevaarlijke stoffen in Nederland’. Hij informeert de Kamer daarbij over het ontwikkelen van een systeem voor buisleidingen als onderdeel van een duurzaam en veilig transportsysteem voor goederenvervoer.

 

In de brief aan de Kamer van 7 april 2023 zijn de hoofdlijnen geschetst van het beleid voor een geïntegreerd, multimodaal, concurrerend, duurzaam en veilig transportsysteem voor goederenvervoer. Optimaal gebruik van een systeem met buisleidingen is daarbij als één van de elementen benoemd, mede in het licht van de mogelijk sterke groei van het vervoer van gevaarlijke stoffen in samenhang met de energietransitie. De brief kondigde een beleidskader voor buisleidingen aan als onderdeel van een multimodaal transportsysteem. Met deze brief wordt dit beleidskader aan de Kamer gepresenteerd. Deze brief wordt mede namens de minister van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties en de minister voor Klimaat en Energie gestuurd. Als vervolg aan bovengenoemde Kamerbrief is op 12 februari jl. de volgende Kamerbrief beleidskader buisleidingen in een multimodaal transportsysteem is gepubliceerd. Het vervolg van deze brief schetst de huidige kaders voor buisleidingen, de marktstructuur van het vervoer via buisleidingen en het geldende beleid. Vervolgens gaat de brief in op de toekomstige ontwikkelingen en de maatschappelijke belangen daarbij. De brief sluit af met een aantal opties voor een grotere rol van het Rijk op het gebied van buisleidingen. 

Dit is natuurlijk een buitengewoon positieve ontwikkeling die wij als BIG vanzelfsprekend volledig ondersteunen en benadrukken!

 

Conclusie

Buisleidingen spelen een belangrijke rol in ons modaliteitsysteem nu en in de toekomst. Daarom wordt samen met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties ingezet op veilig vervoer via buisleidingen, een belangrijk transportmiddel in het Europese transportsysteem. Lees de hele Kamerbrief op de website van de Rijksoverheid

Wellicht vind je dit artikel ook interessant?
 
 
Bron: Rijksoverheid
Afbeelding: Visser & Smit Hanab BV

Terug naar overzicht

BIG Magazine ontvangen?

BIG Magazine komt twee keer per jaar uit en is gratis voor onze leden. Wil je dit branchemagazine vol met projecten en nieuws ontvangen, schrijf je dan in of word lid!

BIG Magazine is gratis voor leden. Nog geen lid? Meld je hier aan!