Terug naar overzicht
Geplaatst op 09-01-2024 door

Onderzoek: Ruimtegebruik in SVB-stroken

Terug naar overzicht
Geplaatst op 09-01-2024 door BIG

Onderzoek: Ruimtegebruik in SVB-stroken

Nieuwe ontwikkelingen en het groeiend economisch potentieel zorgen voor meer belangstelling in het benutten van de ondergrond door het toepassen van transportleidingen. Zo gaat Nederland als eerste een landelijk waterstof netwerk aanleggen en worden warmtenetten die gebruik maken van restwarmte steeds vaker toegepast. Naast leidingen worden er ook steeds meer kabels ingezet om te voorzien in het transport van energie en data. Door de reeds aangelegde infrastructuur en de toename van functies in de ondergrond wordt de druk op ruimtebeslag steeds groter.

Jarno Molema (Pipeline Engineer) bij de Gasunie doet voor de Pipeliner opleiding Master of Pipeline of Technology hier onderzoek naar. Helpt u hem hierbij? 

 

Onderzoek

De onderlinge afstanden tussen buisleidingen en andere infrastructuur spelen een grote rol in het ruimte beslag van de ondergrond. Het ruimte aspect heeft invloed op de aanleg, het beheer en onderhoud waar buisleidingexploitanten mee te maken hebben om de bedrijfsvoering in stand te houden. Met de huidige werkwijze hebben buisleidingexploitanten allen specifieke eisen ten aanzien van de inpassing van een buisleiding. In dit onderzoek wordt specifiek gericht op de inpassing binnen SVB-stroken.

 

Schaarse ruimte

Bestaande ondergrondse infrastructuur kent een bepaald ruimtebeslag die per buisleidingexploitant kan verschillen. Met het oog op de toekomst en de energietransitie zal er ruimte vrijgehouden moeten worden voor de aanleg van nieuwe ondergrondse infrastructuur. Dit geeft een claim op de schaarse ruimte waar we als branche hedendaags mee te maken hebben. Het gevolg is dat er steeds vaker knelpunten zullen optreden bij de aanleg van kabels en leidingen. De knelpunten kunnen leiden tot maatregelen met hoge kosten zoals het toepassen van boringen of andere alternatieve aanlegmethodes. Daarnaast kan het aanleggen van de buisleiding met ongewenste omwegen ervoor zorgen dat de beschikbare ruimte verder versnippert wordt en de lengte van het tracé onnodig toeneemt.

 

Beleid en de houding van leidingexploitanten in kaart brengen

Allereerst is onderzoek gedaan naar de impact van de energietransitie ten aanzien van het ruimtebeslag op de ondergrond, met als doel om duidelijkheid te scheppen over wat er op ons af gaat komen. Daarna is er onderzoek gedaan naar de beschikbare ruimte in SVB-stroken. Het doel van dit deelonderwerp is om te kijken of de beschikbare ruimte genoeg is voor de plannen die er zijn vanuit de energietransitie. Als laatste richt het onderzoek zich op het beleid en de houding van de branche. De doelstelling van dit deelonderwerp is het in beeld brengen van het beleid en de houding van leidingexploitanten ten aanzien van de inpassing van een buisleiding in een SVB-strook. Om hier een beeld van te krijgen zou ik u willen vragen om mee te werken aan de Q-sort via bijgevoegde link. Het is een methode die veel leuker is dan de standaard enquête! Het is een methode waarbij op basis van stellingen een beeld wordt verkregen van de houding van respondenten. In dit onderzoek gaat het over het inpassingsbeleid binnen de SVB-stroken. De stellingen zijn gericht op de onderlinge afstanden tussen buisleidingen en het beleid van buisleidingexploitanten daaromtrent.
 

Doe mee aan dit onderzoek

Het invullen van de Q-sort duurt 15 tot 25 minuten en bestaat uit twee stappen:
Stap 1:      Voorsorteren van de stellingen
Stap 2:     Stellingen verdelen over een schaal van -3 (oneens) tot +3 (eens)
Dit onderzoek kunt u nog invullen tot en met 19 januari a.s.


LINK NAAR ONDERZOEK 

 

 

Terug naar overzicht

BIG Magazine ontvangen?

BIG Magazine komt twee keer per jaar uit en is gratis voor onze leden. Wil je dit branchemagazine vol met projecten en nieuws ontvangen, schrijf je dan in of word lid!

BIG Magazine is gratis voor leden. Nog geen lid? Meld je hier aan!