Terug naar overzicht
Geplaatst op 01-03-2022 door

Kamerbrief aanpak project Delta Corridor

Terug naar overzicht
Geplaatst op 01-03-2022 door BIG

Kamerbrief aanpak project Delta Corridor

De Nederlandse regering heeft haar steun geuit voor de realisatie van de Delta Corridor voor het transport van onder andere waterstof en (bio)LPG door middel van pijpleidingen. Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeerde de Tweede Kamer vorige week over de aanpak van dit project. De Delta Corridor beoogt ondergronds transport van duurzame energiedragers en (circulaire) grondstoffen tussen Rotterdam, Venlo, Moerdijk, Chemelot en Noordrijn-Westfalen ten behoeve van de industrie.
 


Strategisch project

De Delta Corridor biedt kansen voor modal shift van transport en verbetering van de externe veiligheid op en langs bovengrondse spoor-, water- en snelwegen. Dit leidt in potentie tot minder CO2 en stikstof uitstoot door minder transportbewegingen en mogelijkheden voor woningbouw nabij het spoor bij de betrokken Brabantse steden. De Delta Corridor is aangemerkt als project van nationaal belang vanwege kansen die het project biedt voor Nederland. Het is een strategisch project met potentie om de noodzakelijke schaalsprong te cre√ęren voor de realisatie van klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen. Tegelijkertijd kan het de concurrentiepositie van de bestaande industrie op de route Rotterdam-Chemelot en de Rotterdamse haven versterken en daarmee bijdragen aan het vestigingsklimaat voor nieuwe spelers die op zoek zijn naar een toekomstgerichte infrastructuur. Een tijdige aanleg biedt ons land een ‚Äėfirst mover‚Äô-voordeel. Tot slot biedt dit project kansen om de samenwerking voor klimaat en economie met de buurlanden te versterken, passend bij de EU-ambities.
 


Verkennende fase

Op dit moment bevindt het Delta Corridor project zich in de verkenningsfase, conform het MIEK-proces. Uitgangspunt is dat de ruimtelijke procedures zorgvuldig worden doorlopen met een twee fase aanpak (verkennings- en planuitwerkingsfase) in samenwerking met regionale overheden. Hiermee sluit ik aan bij de mogelijkheden die het MIEK-proces biedt en tegelijkertijd de projectprocedure zoals deze is opgenomen in de Omgevingswet. Lees de hele Kamerbrief op de website van de Rijksoverheid. 
 
Wellicht vind je dit artikel ook interessant!
 
 
Bron: Rijksoverheid
Afbeelding: Alles over waterstof

Terug naar overzicht

BIG Magazine ontvangen?

BIG Magazine komt twee keer per jaar uit en is gratis voor onze leden. Wil je dit branchemagazine vol met projecten en nieuws ontvangen, schrijf je dan in of word lid!

BIG Magazine is gratis voor leden. Nog geen lid? Meld je hier aan!