Terug naar overzicht
Geplaatst op 14-07-2020 door

Interview door HDM Pipelines: Asset Management prominenter op de kaart zetten

Terug naar overzicht
Geplaatst op 14-07-2020 door BIG

Interview door HDM Pipelines: Asset Management prominenter op de kaart zetten

HDM Pipelines interviewt de komende periode regelmatig haar opdrachtgevers en partners over de samenwerking met elkaar. HDM Pipelines ging in gesprek met Frank Verkuijlen van Waterschapsbedrijf Limburg (WBL). BIG neemt je mee in het verhaal van WBL. Verkuijlen deelt de actuele ontwikkelingen in leidingbeheer bij het waterschap, maakt duidelijk welke rol HDM Pipelines daarin vervult en geeft inzicht in de resultaten die de samenwerking genereert.

 

Integraal assetmanagement
Frank Verkuijlen (61), Senior Adviseur Asset Manager bij Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van assets om een gewenst en duurzaam resultaat te bereiken en te waarborgen.  Asset Management is een werkwijze, een systeem, om professioneler te werken. Dit past in een tijdperk waarin de kapitaalgoederen op leeftijd raken. Asset Management in de organisatie invoeren kent vele voordelen. Alle voordelen van Asset Management hebben als basisprincipe: “doen we de juiste dingen, doen we deze dingen in een keer goed, leggen we dat vast en verbeteren we dingen waar mogelijk”. “Integraal assetmanagement, vinden we nog mooier” zegt Verkuijlen. “Ik ben de laatste jaren wat meer aan het inzoomen op onze transportsystemen en dan in het bijzonder de transportleidingen”.
 


Inzicht in vervangingsinvesteringen
Het is Verkuijlen zijn missie om bewustwording te creĂ«ren voor de kapitaalintensieve infrastructuur van het waterschap. De vraag die Verkuijlen zichzelf en de organisatie stelt is welk gedeelte van de totale vervangingsbudgetten denken we nodig te hebben voor de ondergrondse infrastructuur; de transportleidingen. Dit heeft de directie aan het denken gezet. “Ruim een derde van onze vervangingswaarde zit in de transportsystemen. Dan moet je echt denken aan bedragen tussen een half miljard en een miljard euro”, vult Verkuijlen aan.

 

Start van de samenwerking
WBL beschikt over vrij nauwkeurige liggingsgegevens (xyz-coördinaten) van de transportleidingen. Maar inzicht in waar de zwakke schakels zitten en waar en wanneer als gevolg van einde technische levensduur vervangingen moeten worden uitgevoerd is niet bekend. Verkuijlen is zich daarom hier de afgelopen vijf jaar wat meer in gaan verdiepen. In diezelfde periode is hij ook in contact gekomen met HDM Pipelines. Verkuijlen vertelt: “Met de werkmethodes en de technieken die bij HDM toegepast worden, hebben wij een eerste risico-inventarisatie en evaluatie gemaakt van een paar grote transportsystemen. De werkwijze, de methodieken die toegepast worden bij HDM hebben mij en mijn collega’s geholpen om risico inventarisaties – en evaluaties wat beter en prominenter op de ‘asset management kaart’ van WBL te zetten”.
 


Niet-acceptabele risicoprofielen op leidingen
“We zijn er overigens nog lang niet, maar het begin is gemaakt. De teerling is geworpen. Ik denk dat de komende jaren de leidingeigenaar en het management ook steeds meer tot het besef gaan komen dat wij op een aantal plaatsen toch best wel te maken hebben, en dat is nog onbewust/onbekwaam, met niet-acceptabele risicoprofielen op onze leidingen. Om aan te geven en te onderbouwen waar die kritische punten zitten, hebben we toch inspectietechnieken nodig zoals die beschikbaar zijn bij Acquaint”, aldus Verkuijlen.
 


Wettelijke zorgplicht
Het waterschap heeft niet alleen een zorgplicht over een veilige en ongestoorde ligging, maar ze hebben ook een wettelijke zorgplicht: aantoonbaar goed leidingbeheer verrichten.  “Waterkwaliteitsbeheer en ook het transporteren van afvalwater heeft een hele hoge maatschappelijke waarde. “Als wij in de zomer, wanneer het 35 graden of warmer is, drie weken geen afvalwater transporteren en zuiveren, dan lopen er hier in Limburg meer ratten over straat dan dat er mensen wonen”, grapt Verkuijlen vanuit een serieuze ondertoon.
 


Noodplan op de plank
In het kader van een aantal grote leidingprojecten zijn ook deelopdrachten ontstaan voor HDM en Acquaint om inline inspecties te doen en risico-inventarisaties en evaluaties uit te voeren. Verkuijlen deelt: “We zijn op dit moment bezig met het maken van noodplannen voor een aantal leidingen die vallen onder de noemer ‘too big to fail’. Mocht het dan toch een keer misgaan dan weten de organisaties en allerlei externe partijen hoe het noodplan in stelling moet worden gebracht om zo snel mogelijk het probleem weer te verhelpen”.
 


Leidingbeheerplannen en presentatie
Bij de uitwerking van leidingbeheerplannen helpt HDM Pipelines ook. Dit helpt WBL om niet alleen te kijken naar het technische systeem, de transportleiding, maar ook naar de bedrijfsprocessen en de leidingbeheerprocessen. Ook over dit deel van de dienstverlening is Verkuijlen zeer tevreden: “Zijdelings doe ik sparringsessies met Rudy waarvoor ik intern aan de lat sta. Er zit veel kennis bij HDM waar ik van tijd tot tijd dankbaar gebruik van kan en mag maken. De onlangs door mij gegeven presentatie aan directie en management over professioneel leidingbeheer heeft een gevoel van urgentie teweeggebracht voor het hebben van een goed geolied asset portfolio. Pas dan kan een goed gefundeerde langetermijnvisie worden uitgewerkt. Hiermee wordt voorkomen dat suboptimale lange termijn beslissingen leiden tot suboptimale prestaties van de asset. Kortom: innovatief beheer van activaportefeuilles heeft een grote toegevoegde waarde voor de gehele organisatie”.
 


Vertrouwen uit zich in het cijfer 9
De afgelopen jaren is er vertrouwen ontstaan. Bij het creĂ«ren van het gevoel van urgentie dat goed eigenaarschap een assetmanagement model vereist, heeft HDM vanuit haar expertise in het hiervoor noodzakelijke bewustwordingsproces een duidelijke toegevoegde waarde voor de asset owner. HDM draagt bij aan het ontwikkelen van een plan van aanpak voor het ‘in control’ komen van de organisatie. Dit plan begeleidt de asset owner de risico’s tijdig te onderkennen en op acceptabele wijze te managen door de juiste dingen op tijd en in Ă©Ă©n keer goed te doen. “Op een schaal van een tot tien mag je er van mij een negen bij zetten. Er is altijd ruimte voor verbetering”.
 


Ontwikkelingen
HDM Pipelines is samen met WBL recentelijk ook gestart met het ontplooien van gezamenlijke R&D-ontwikkelingen. Het systeem Meerlo, waarbij HDM Pipelines in opdracht van WBL een aantal werkzaamheden aan het uitvoeren is, en daar ook binnen de eigen gelederen een stuk research en development in meeneemt is hier een voorbeeld van. Zodanig, dat ook degradatiemodellen ontwikkeld worden die straks ook door andere leidingeigenaren en – beheerders overgenomen kunnen worden zonder dat daar hele intensieve inline inspecties voor plaats hoeven te vinden. Meer over deze innovatieve oplossing valt verderop te lezen in deze nieuwsbrief.
 

Bron: HDM Pipelines 

Terug naar overzicht

BIG Magazine ontvangen?

BIG Magazine komt twee keer per jaar uit en is gratis voor onze leden. Wil je dit branchemagazine vol met projecten en nieuws ontvangen, schrijf je dan in of word lid!

BIG Magazine is gratis voor leden. Nog geen lid? Meld je hier aan!