Terug naar overzicht
Geplaatst op 15-10-2020 door

EU ondersteunt innovatieve CO2-reductie project met CEF subsidie

Terug naar overzicht
Geplaatst op 15-10-2020 door BIG

EU ondersteunt innovatieve CO2-reductie project met CEF subsidie

Port of Antwerp bracht eind 2019 zeven toonaangevende chemie- en energiebedrijven bij elkaar om de technische en economische haalbaarheid van de bouw van CO2 infrastructuur in de haven van Antwerpen te onderzoeken. Het consortium bestaat uit Air Liquide, BASF, Borealis, ExxonMobil, INEOS, Fluxys, Port of Antwerp en Total. Met het project Antwerp@C mikken de partners erop om CO2 uit de atmosfeer te houden en daarmee een belangrijke bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen, en dit dankzij toepassingen voor het afvangen en hergebruiken of opslaan van CO2 op redelijk korte termijn en tegen draagbare kosten. Het consortium kondigt vandaag met trots aan dat twee aanvragen voor Europese subsidies – die werden ingediend door Air Liquide, Fluxys, Total en Port of Antwerp – nu ook werden toegekend. Deze subsidies zullen gebruikt worden om studies uit te voeren voor een exportterminal voor vloeibare CO2, een CO2 pijpleiding in de haven van Antwerpen en een CO2 pijpleiding naar Nederland. Met deze financiële steun bereikt Antwerp@C een nieuwe mijlpaal en staat het een stap dichter bij de realisatie van haar ambitie om tegen 2030 de helft van de CO2 emissies in de haven (18,65 miljoen ton broeikasgasemissies in 2017) op deze manier potentieel af te vangen.
 
 
Europese steun: belangrijke mijlpaal
De partners van Antwerp@C zijn zeer blij met de toekenning van de Connecting Europe Facility (CEF), waarmee het project detailstudies kan realiseren, want brede  ̶  in het bijzonder financiële  ̶  ondersteuning vanuit Europa, de federale overheid en Vlaanderen is onontbeerlijk voor een succesvolle realisatie van Antwerp@C. Antwerp@C verkent twee pistes voor grensoverschrijdende CO2-transportinfrastructuur: een project voor transport via een onshore pijplijnverbinding naar Rotterdam en het tweede project voor scheepstransport richting Noord-West Europa. Twee subsidies voor detailstudies – voor ca. € 9.000.000 – werden nu toegekend binnen het Europese financieringsprogramma voor Trans-Europese energienetwerken, CEF.
 
Deze CEF-onderscheiding is een positieve stap om CCS te ondersteunen als CO2-emissiereductietechonologie voor de industrie in de haven van Antwerpen. Daarnaast worden momenteel een aantal aanvragen voor ‘expression of interest’ voorbereid door de partners van het consortium, die zullen worden ingediend in het kader van het Europees Innovatiefonds. Dit zal een belangrijke hefboom zijn om de ontwikkeling van de volledige CCS-waardeketen van afvang tot opslag te ondersteunen.
 
 
Haven van Antwerpen: plek bij uitstek voor koolstofafvang
De haven van Antwerpen herbergt de grootste geïntegreerde energie- en chemiecluster van Europa. Dat maakt het dé locatie om nieuwe bedrijfsoverschrijdende samenwerkingen te creëren en aan innovatieve CO2-reductie te doen. Daarom sloegen eind 2019 Air Liquide, BASF, Borealis, ExxonMobil, INEOS, Fluxys, Port of Antwerp en Total de handen in elkaar rond het project Antwerp@C om de technische en economische haalbaarheid van CO2-infrastructuur te onderzoeken ter ondersteuning van mogelijk toekomstige CCUS (Carbon Capture Utilisation & Storage) toepassingen. Het afvangen en opslaan van CO2  (Carbon Capture & Storage, CCS) en op termijn het hergebruik van CO2 als grondstof voor verschillende toepassingen (Carbon Capture & Utilisation, CCU), worden gezien als belangrijke sporen in de transitie naar een koolstofneutrale haven. Dit innovatieve en grensoverschrijdende CCUS-project zou één van de eerste en grootste multimodale open access CO2-exportinfrastructuren ter wereld worden.
 
Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp: “We moeten nu de transitie maken naar een koolstofneutrale economie. Europa is hierin de voortrekker op wereldvlak. Met Antwerp@C heeft de haven van Antwerpen de sleutel in handen om een ​​innovatief en grensoverschrijdend CCUS-project te realiseren, een primeur zowel qua concept als qua schaalgrootte. We zijn trots dat we hiervoor de nodige financiële steun krijgen voor de studiefase, aangezien dit project zal bijdragen aan de Vlaamse, Belgische en Europese klimaatdoelstellingen en aan de verhoogde EU 2030-doelstellingen voor emissiereductie tot minstens 55%.”
 
 
Voor meer informatie over dit persbericht: Frederik Pieters, +32 486 090881, frederik.pieters@basf.com
 
Bron en beeldmateriaal: Port of Antwerp          

Terug naar overzicht

BIG Magazine ontvangen?

BIG Magazine komt twee keer per jaar uit en is gratis voor onze leden. Wil je dit branchemagazine vol met projecten en nieuws ontvangen, schrijf je dan in of word lid!

BIG Magazine is gratis voor leden. Nog geen lid? Meld je hier aan!