Terug naar overzicht
Geplaatst op 13-08-2020 door

Thesispresentatie Masteropleiding Pipeliner: Verduurzaming van bestaande warmtenetten met Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO)

Terug naar overzicht
Geplaatst op 13-08-2020 door BIG

Thesispresentatie Masteropleiding Pipeliner: Verduurzaming van bestaande warmtenetten met Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO)

Eén van de afstudeerders aan de Masteropleiding Pipeline Technology, Mark van Oostende heeft  zijn thesis over verduurzaming van warmtenetten succesvol afgerond.  De warmtesector moet bestaande warmtenetten gaan verduurzamen om aan de doelen te voldoen zoals geformuleerd in het Klimaatakkoord. Hierdoor ontstaat vanuit de warmtesector de vraag naar strategische adviezen waarin duurzame warmtebronnen tegen elkaar worden gewogen. Binnen de strategische adviezen van Royal HaskoningDHV lukt het echter nog niet om de duurzame warmtebron Thermische Energie uit Oppervlaktewater (TEO) in combinatie met de toepassing van lagere aanvoertemperaturen goed af te wegen ten opzichte van andere warmtebronnen. Lees hieronder meer over zijn onderzoek. 

 


Doel van het onderzoek 
Het doel van het onderzoek was om strategische adviezen te optimaliseren zodat TEO goed is af te wegen ten opzichte van andere duurzame warmtebronnen. Hiervoor is de volgende hoofdvraag geformuleerd:
Op welke wijze kan Royal HaskoningDHV strategische adviezen optimaliseren, om TEO in combinatie met de toepassing van lagere aanvoertemperaturen in bestaande warmtenetten af te kunnen wegen ten opzichte van andere duurzame warmtebronnen, zodat de bedrijfsdoelstellingen ten aanzien van omzet en een sterke marktpositie eind 2022 haalbaar zijn?

Middels een literatuurstudie is onderzoek gedaan naar een model voor het afwegen van maatregelen voor de optimalisatie van strategische adviezen. Het meest geschikte model voor Royal HaskoningDHV bleek de SFA-matrix. Hierin zijn zowel interne- als externe aspecten mee te wegen. Aan de hand van desktoponderzoek zijn uitgevoerde strategische adviezen van Royal HaskoningDHV geanalyseerd. Uit de analyse is gebleken dat ingrijpende aanpassingen aan het warmtenet noodzakelijk zijn om TEO in te kunnen zetten. In de literatuur zijn twaalf maatregelen gevonden waarmee ingrijpende aanpassingen aan bestaande warmtenetten zijn te voorkomen bij de toepassing van lagere aanvoertemperaturen. Vanuit het perspectief van Royal HaskoningDHV zijn de meest geschikte maatregelen voor de optimalisatie van strategische adviezen:
– Verhoging aanvoertemperatuur
– Cascaderen
– Continue verwarming
– Vergroting oppervlak warmtewisselaar
– Slimme meters

Door de toepassing van de maatregelen zal TEO beter scoren op de criteria ‘impact op systeem’, ‘duurzaamheid’ en ‘faseerbaarheid’ binnen de strategische adviezen. Hierdoor is het mogelijk om TEO beter af te wegen ten opzichte van andere duurzame warmtebronnen.

Wil je dit afstudeerverslag lezen? Klik dan hier: Afstudeerverslag Verduurzaming Van Bestaande Warmtenetten Met Thermische Energie Uit Oppervlaktewater (TEO)


 
Over Mark van Oostende
Mark is 25 jaar en sinds 2018 werkzaam bij Royal HaskoningDHV als Adviseur Pipelines. Nadat hij in 2016 was afgestudeerd van de studie Civiele Techniek aan de Hogeschool van Rotterdam begon hij aan de Traineeship Ondergrondse Infrastructuur. De twee jaar durende Traineeship heeft een uniek kijkje in de keuken gegeven bij Royal HaskoningDHV, Heijmans en Brabant Water. Door 8 maanden per bedrijf te hebben meegedraaid is een breed beeld van de buisleidingensector ontstaan. Royal HaskoningDHV bleek het beste bij Mark te passen doordat de nadruk ligt op de praktijkgerichte toepassing van kennis, er een goed overzicht is van wat er in de sector speelt, actieve samenwerking met opdrachtgevers plaats vindt en er voldoende mogelijkheden zijn voor persoonlijke ontwikkeling.
 
Vanaf het tweede jaar van het Traineeship Ondergrondse Infrastructuur werd tevens gestart met de opleiding Master of Pipeline Technology bij Avans+. Na net een jaar geleden zijn Bachelor te hebben afgerond was het niet raar om weer opnieuw in de schoolbanken te zitten. Het tweede van de Master of Pipeline Technology werd gestart na in dienst te zijn getreden bij Royal HaskoningDHV. Het derde jaar dat hierop volgde stond in het teken van zijn thesis over ‘De verduurzaming van bestaande warmtenetten met Thermische Energie uit Oppervlaktewater’.
 
Het behalen van de thesis met een mooi eindcijfer is de kers op de taart voor al het harde werk aan de studie van de afgelopen drie jaar. De opleiding heeft veel gebracht, kennis, persoonlijke ontwikkeling en een breed netwerk wat een uitstekende basis geeft voor zijn toekomstige loopbaan carrière.

Terug naar overzicht

BIG Magazine ontvangen?

BIG Magazine komt twee keer per jaar uit en is gratis voor onze leden. Wil je dit branchemagazine vol met projecten en nieuws ontvangen, schrijf je dan in of word lid!

BIG Magazine is gratis voor leden. Nog geen lid? Meld je hier aan!