Terug naar overzicht
Geplaatst op 12-05-2021 door

BIG in Pipelines viert 30 jarig jubileum

Terug naar overzicht
Geplaatst op 12-05-2021 door BIG

BIG in Pipelines viert 30 jarig jubileum

BIG in Pipelines bestaat 30 jaar en dat gaan we vieren! We hadden dit graag met u als trouw BIG-lid tijdens een groot fysiek congres willen doen, maar helaas is dat op dit moment nog niet haalbaar. Dit heugelijke feit laten we uiteraard niet zomaar voorbijgaan!  2021 zal in het teken staan van de afgelopen 30 BIG jaren en de 30 jaren die nog gaan komen. Op 16 juni starten we met de kick-off van dit BIG NXT30 jubileum. Dit jubileumwebinar wilt u als pijpleidingprofessional toch niet missen? Dit webinar is bedoeld voor BIG leden maar ook niet-leden zijn van harte welkom. Lees hieronder het programma en voorwaarden voor deelname aan dit bijzondere event! 


 
Waarom BIG NXT30?

De komende dertig jaar zullen we meer en meer verandering zien in de wijze van ondernemen, het ontwerpen en uitvoeren van pijpleidingprojecten en de wijze waarop we inzetten op de energietransitie. BIG NXT30 is de start voor de komende 30 BIG jaren. BIG NXT 30 richt zich op het ontwikkelen van de kennis en het handelen dat nodig is om de rol van buisleidingen in de grote transities waar te kunnen maken. Dat vraagt om meer dan alleen technologie, het vraagt om bedrijven die het kunnen, het vraagt om het behoud van kennis en het ontwikkelen van nieuwe kennis. Pré-competitieve kennisontwikkeling die zorgt dat er een nieuw level playing field ontstaat.
 
BIG NXT30 stelt de grote transities centraal, zoekt vanuit dat perspectief naar toonaangevende bijdragen vanuit deze transities en maakt de koppeling naar de buisleiding als het middel om te verbinden en te transporteren. BIG in Pipelines is actief op vier kernthema’s: ‘Duurzaam’, ‘Betrouwbaar’, ‘Verbinding’ en ‘Kennis’. De komende (online) evenementen zijn deze vier thema’s de rode draad voor het programma.
 
Met BIG NXT30 zetten we BIG in Pipelines neer als de vereniging die naar de toekomst kijkt, die een visie heeft, die inhoud kan geven. We doen dit vanuit onze kracht: grensoverschrijdend en sectorbreed.


Programma

Om 13.30 wordt het online webinar geopend door moderator en innovatie expert Katja Craeghs en onze voorzitter Han Admiraal. Zij nemen u mee in het verhaal achter BIG NXT30. Lees hieronder hoe het programma van deze middag er verder uit ziet.
 
13.30 uur       Welkom en opening
13.50 uur       Online kennissessie 1 – Kernthema Duurzaamheid
14:50 uur       Einde kennissessie 1 – PAUZE
15.20 uur       Online kennissessie 2 – Kernthema Betrouwbaarheid (Let op: Engelstalig)
16.30 uur       Einde kennissessie 2 
16.30 uur       Wrap-up en afsluiting met virtuele en feestelijke netwerkborrel
17.15  uur        Einde programma
 
 

Kernthema Duurzaamheid

Nederland heeft de ambitie om in 2050 vrij te zijn van fossiele energie. In België is het een doelstelling om in 2030 de CO2 uitstoot te verminderen met 35% ten opzichte van 2005. Om al deze doelen te halen is een energietransitie noodzakelijk. Deze energietransitie maakt deel uit van een veel grotere transitie die wordt aangedreven door wereldomvattende thema’s zoals duurzaamheid en het verlies aan biodiversiteit. Kenmerkend voor deze transitie is dat het aloude adagium ‘business-as-usual’ niet langer opgaat. Het gaat dus niet alleen om louter technologische aanpassingen, de transities grijpen direct in op de leefomgeving maar ook op de manier hoe wij zakendoen.
 
Pijpleidingen spelen een belangrijke rol in de energietransitie maar kunnen we deze blijven aanleggen zoals we altijd al gedaan hebben? Hoe zit het met de bewustwording bij beleidsmakers rond pijpleidingen? Tijdens deze eerste dialoogsessie gaan we met een deskundig panel in gesprek waarom ondergronds transport en buisleidingen (OTB) gezien zou moeten worden als volwaardig vijfde transportmodaliteit die van groot belang is voor deze transitie. Wat moet de markt en wat kunnen wij met alle BIG-leden en hun stakeholders doen om de genoemde duurzaamheidsdoelstellingen te behalen?
 
Voor deze kennissessie hebben wij Marjan Minnesma van de Stichting Urgenda bereid gevonden een presentatie te houden over de transitie naar een duurzame toekomst. De Stichting Urgenda pleit al jaren voor daadwerkelijke actie om de transitie in te zetten. Naast eigen initiatieven zijn zij ook bekend van het proces tegen de Nederlandse overheid om meer aan het halen van de duurzaamheiddoelstellingen te doen. Als tweede inleider geeft Sven Ringelberg zijn visie op de energietransitie van nu maar vooral ook van toen. Sven schreef zijn boek: ‘De Nederlandse aardgastransitie: Lessen voor de energietransitie van de 21ste eeuw’. Hij deed dit vooral ook om inzichten op te doen voor de huidige energietransitie. De belangrijkste lessen zijn volgens hem dat de overheid destijds duidelijke keuzes durfde te maken en dat er bereidheid was om te investeren.
Als derde en laatste gastspreker verwelkomen wij Marijke Kellner, Manager Energietransitie binnen de Gasunie. In haar zeer recent gepubliceerde studie schetst zij vier scenario’s voor de ontwikkeling van een nieuw duurzaam energiesysteem: regionaal, nationaal, Europees en internationaal.
 
Het panel bestaat verder nog uit Sjaak Verburg, bestuurslid van BIG in Pipelines en werkzaam bij het Havenbedrijf Rotterdam en BIG voorzitter Han Admiraal.
 
Kern van deze dialoogsessie is de vraag wat de transitie vraagt van overheid en bedrijfsleven. Kunnen wij volharden bij de aanpak van 50 jaar geleden of moeten we gaan veranderen zowel in uitvoering als bijvoorbeeld grotere samenwerking? Gaan we door met buisleidingen zien als geprivatiseerde infrastructuur of als infrastructuur in eigendom? Is het mogelijk om een infrastructuur te realiseren zonder impact op de leefomgeving en natuur? Kunnen we concepten ontwikkelen vanuit het idee van buisleidingen als common carriers?
 
Welke vragen levert dit op en hoe kan BIG in Pipelines dit proces voortzetten met een dialoogtafel duurzaamheid?
 

Kernthema Betrouwbaarheid

Deze dialoogsessie rond betrouwbaarheid gaat uit van het “RAMS” concept, een concept voor betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoud en veiligheid (Reliability-Availability-Maintainability-Safety) van grootschalige infrastructuren. De kernvragen zijn: hoe worden deze aspecten vandaag verwezenlijkt voor buisleidingen, en wat zijn hierbij de huidige en toekomstige trends en uitdagingen?
 
Een panel van multidisciplinaire experts delen hun visie over deelaspecten van RAMS binnen hun respectievelijke expertisedomein. In de daaropvolgende discussie gaat het panel in debat over de samenhang tussen de deelaspecten, gevoed door vragen uit het publiek.
 
Gastsprekers gedurende deze kennissessie zijn: dr. Marion Erdelen-Peppler, Herman De Graaf en Jacco Smit. Marion Erdelen-Peppler is werkzaam bij ROSEN Group en chairwoman van de European Pipeline Research Group, een associatie van bedrijven die onderzoek naar veiligheid en betrouwbaarheid ondersteunt.
Herman De Graaf (Vopak Management Netherlands B.V.) studeerde recent af als Master in Pipeline Technology. Zijn afstudeerwerk spitste zich toe op veroudering van buisleidingen en het effect hiervan op hun veiligheid en betrouwbaarheid. 


Jacco Smit is als Sr. Advisor Technology Cables and Lines werkzaam bij TenneT als expert op het gebied van alles wat met asset management en leveringsbetrouwbaarheid te maken heeft. In zijn presentatie zal hij ingaan op de manier waarop TenneT de uitdagingen rondom de beschikbaarheid van het hoogspanningsnet het hoofd biedt in deze tijden van verduurzaming. Centraal staat ook hier een verkenning van het onderwerp betrouwbaarheid en de vraag hoe BIG in Pipelines dit verder kan invullen met haar leden met een dialoogtafel betrouwbaarheid.

 

Virtuele netwerkborrel

Deze middag willen we feestelijk afsluiten met een virtuele en interactieve netwerkborrel en met elkaar proosten op 30 jaar BIG! Om de netwerkborrel compleet te maken zorgen wij voor de hapjes en de drankjes. Deze worden enkele dagen voorafgaande aan de virtuele borrel naar u toegezonden. Daarvoor hebben wij wél uw adresgegevens nodig. Uw adresgegevens kunt u via het formulier op de evenementenpagina op onze website invullen en achterlaten. Vermeld dan uw naam, woonadres + huisnummer, postcode en woonplaats. U heeft de keuze tussen bier, bubbels of alcoholvrije drankjes.
Wij zullen verder niets met deze gegevens doen en uw gegevens worden direct na het evenement weer verwijderd. Wij hebben daarvoor ook met de leverancier een verwerkersovereenkomst afgesloten.
 
Sluit u met ons deze middag af en borrelt u met ons mee? Wij zien graag uw reactie / gegevens via het formulier uiterlijk 9 juni tegemoet. Dan zorgen wij ervoor dat u op tijd de hapjes en drankjes in huis hebt!
 

 
Kosten en voorwaarden deelname

Deelname aan dit BIG NXT30 webinar en de netwerkborrel is voor BIG-leden gratis. Door middel van uw login meldt u uzelf heel eenvoudig aan voor dit webinar. Bent u geen BIG lid en wilt u wel aan dit webinar deelnemen? Dat is mogelijk! Stuur dan een e-mail met uw gegevens naar: info@bigleidingen.eu. Deelnamekosten aan dit webinar bedragen: € 50,- (excl. BTW) welke voorafgaande aan dit webinar worden gefactureerd en moeten worden voldaan. 


Aanmelden kan tot en met 9 juni via deze link. (Let op: alleen BIG leden kunnen deze pagina bekijken) Enkele dagen voorafgaande aan het webinar ontvangt u van ons nadere informatie over toegang tot de beveiligde omgeving van dit online evenement.
 

Terug naar overzicht

BIG Magazine ontvangen?

BIG Magazine komt twee keer per jaar uit en is gratis voor onze leden. Wil je dit branchemagazine vol met projecten en nieuws ontvangen, schrijf je dan in of word lid!

BIG Magazine is gratis voor leden. Nog geen lid? Meld je hier aan!