Terug naar overzicht
Geplaatst op 10-06-2022 door

Waarom is waterstof belangrijk voor de industrie en de klimaatambities?

Terug naar overzicht
Geplaatst op 10-06-2022 door BIG

Waarom is waterstof belangrijk voor de industrie en de klimaatambities?

Waterstof is een energiedrager en moet dus eerst ‘gemaakt’ worden. De manier waarop dat gebeurt, via welke energiebron, bepaalt het type en ‘kleur’ van waterstof. Wat is nu het verschil tussen grijze, blauwe of groene waterstof? Lees hieronder het uitgebreide verhaal.
 

Grijze Waterstof: Waterstofproductie waarbij fossiele brandstoffen worden gebruikt (bv. kolen of aardgas ) én waarbij CO2 vrijkomt tijdens de productie, bestempelen we als grijze waterstof. Grijze waterstof is momenteel de meest voorkomende en daarom goedkoopste vorm van waterstof maar wel de meest vervuilende.
Blauwe Waterstof: Blauwe waterstof wordt op dezelfde manier geproduceerd als grijze waterstof, alleen wordt de CO2 die vrijkomt tijdens het proces opgeslagen of als grondstof gebruikt. 
Groene Waterstof: Als met behulp van een duurzame energiebron (windenergie, zonne-energie,..) waterstof wordt geproduceerd spreken we van groene waterstof.

 

Bron: Waterstofnet
  

Waterstof in de industrie

Waterstof wordt al decennialang in een aantal industriële sectoren en met name de petrochemie gebruikt als grondstof. De chemische industrie gebruikt enorme hoeveelheden waterstof voor de productie van ammoniak (voor de productie van kunstmest), methanol, verschillende kunststoffen (o.a. aniline, waterstofperoxide en nylon) en in raffinage. 

Waterstof als energiebron

In onze huidige energiemix zijn we nog steeds voor een groot deel afhankelijk van fossiele brandstoffen zoals aardgas, aardolie en steenkool. Door de klimaatdoelstellingen gaat de energiemix veranderen en zal het aandeel van duurzame energievormen (windenergie, zonne-energie, ..) alleen maar stijgen. Ook waterstof kan een alternatief zijn om over te schakelen van fossiele brandstoffen naar duurzame energievormen.

Waterstof als vervoersmiddel

Het langeafstand en/of zwaar vervoer komt in het bijzonder in aanmerking voor een aandrijving op waterstof, aangezien batterij-elektrische oplossingen niet de gewenste range of belasting kunnen bieden. Voor vrachtwagens, treinen, bussen, bepaalde segmenten van de binnenvaart en personenwagenvloten met een nood aan korte tanktijden en lange afstanden is waterstof een ideale oplossing. In de haven van Port of Antwerp-Bruges zal er binnenkort een eerste op waterstof aangedreven sleepboot rondvaren. De Hydrotug bestaat uit twee motoren die zowel op waterstof als op traditionele brandstof kunnen varen. Deze ontwikkeling zal door Port of Antwerp-Bruges worden ingezet als een belangrijke stap in de transitie naar een duurzame, klimaatneutrale haven tegen 2050 en zal operationeel zijn in het eerste kwartaal van 2023.

Waterstof en de klimaatdoelstellingen?

Eurocommissaris Frans Timmermans presenteerde op 8 maart, als onderdeel van het zogeheten REPowerEU-pakket, het voorstel om in 2030 liefst vier keer zoveel ‘groene’ waterstof te produceren en importeren dan in het eerdere ‘Fit for 55’-plan. Dit komt omdat 1 ton groene waterstof kan zorgen voor ongeveer 10 ton aan CO2-reductie.

Uitdagingen die ons te wachten liggen

Lokaal geproduceerde groene waterstof op basis van zon, wind, waterkracht of geothermie is dus een zeer grote stap voorwaarts maar alleen met de lokaal geproduceerde groene waterstof kunnen we het energieverbruik niet volledig verduurzamen. Daarnaast zijn er nog grote logistieke vraagstukken zoals de tijdelijke opslag van de groene stroom en waterstof, transport per tanker, opslag in een haven en transport per pijpleiding naar de eindgebruiker.

De Vlaams-Nederlandse Delta is de regio bij uitstek voor waterstof

De VND vormt het economisch en logistiek hart van de Lage Landen. Het economisch belang van de delta is enorm, in het bijzonder dankzij de havens en industriële clusters en logistieke spelers in Rotterdam, Antwerp-Bruges, North Sea Port en Moerdijk. Qua overslaggroei behoren de VND-havens de afgelopen tien jaren tot de top van Europa. Gezien de grote economische activiteit in de regio stellen er zich grote duurzaamheidsuitdagingen én mogelijkheden. De huidige waterstofvraag in België wordt geschat op 500 kiloton op jaarbasis; in Nederland ligt dit ongeveer dubbel zo hoog. Het leeuwendeel hiervan wordt geconsumeerd door de petrochemische clusters rond Antwerpen en Rotterdam.
 
De Deltaregio heeft dus vele troeven om een toonaangevende regio te zijn binnen het waterstoflandschap. De aanwezigheid en densiteit van havens, aanwezige pijpleiding infrastructuur, logistiek netwerk, de aanwezigheid van off shore windenergie, belangrijke technologiespelers bieden de regio dus unieke opportuniteiten. Europees Commissaris van Transport, Adina Vălean, ziet ook een belangrijke rol weggelegd voor de deltaregio als Europees knooppunt in de transport- en logistieke transitie binnen de Europese Unie.
 
Meer lezen over Waterstof? Klik hier om alles over waterstof in de Deltaregio te lezen! Kijk ook eens op onze evenementenagenda naar interessante evenementen over waterstof!
 
Bron: Vlaams Nederlandse Delta

Terug naar overzicht

BIG Magazine ontvangen?

BIG Magazine komt twee keer per jaar uit en is gratis voor onze leden. Wil je dit branchemagazine vol met projecten en nieuws ontvangen, schrijf je dan in of word lid!

BIG Magazine is gratis voor leden. Nog geen lid? Meld je hier aan!