Terug naar overzicht
Geplaatst op 24-09-2020 door

Thesispresentatie Masteropleiding Pipeliner: Bouw (in)tiem aan samenwerking

Terug naar overzicht
Geplaatst op 24-09-2020 door BIG

Thesispresentatie Masteropleiding Pipeliner: Bouw (in)tiem aan samenwerking

Heijmans Kabel- en Leidingsystemen is een maakbedrijf dat dagelijks werkt aan de aanleg of vervanging van kabels en leidingen in diverse projecten voor verschillende (private) netbeheerders. Deze netbeheerders betrekken steeds vaker een aannemer in hun opgave om risico’s te beheersen, doorlooptijden te verkorten en kennis en capaciteit slim te benutten. Deze verschuiving in de keten vraagt om een intensieve en meer structurele samenwerking tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer. Voor Heijmans Kabel- en Leidingsystemen is het van strategisch belang om te weten wat het vormen van een bouwteam inhoudt en om de samenwerking meetbaar te maken zodat deze samenwerking ook kan worden bijgestuurd. 

 

Eén van de afstudeerders aan de Masteropleiding Pipeline Technology, Robin Versuis heeft zijn thesis over meetbare samenwerking succesvol afgerond. Het doel van dit onderzoek is te komen tot een tool die de samenwerking in bouwteam met samenwerkingsindicatoren meetbaar maakt. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: ‘’Op welke wijze kan Heijmans Kabel- en Leidingsystemen de samenwerking met netbeheerders in bouwteamverband borgen om hiermee het projectresultaat te kunnen optimaliseren, waarmee een strategie voor samenwerking in projecten in bouwteamverband voor de komende jaren geborgd is?’’ Om een antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvraag zijn de volgende onderzoeksmethoden gebruikt; literatuuronderzoek, veldonderzoek, expertinterviews en een enquête. 

 

Literatuuronderzoek
Middels literatuuronderzoek is gezocht naar een bruikbaar en hanteerbaar model om samenwerking te meten. Hieruit is als resultaat de RECAP tool naar voren gekomen. Vervolgens is met literatuuronderzoek en expertinterviews gekomen tot een beschrijving van het projectresultaat. Het projectresultaat is terug te herleiden tot de aspecten; tijd, geld en kwaliteit. Tevens is vanuit de expertinterviews middels codering gekomen tot dertien samenwerkingsindicatoren inclusief twee tot zeven samenwerkingsaspecten die de samenwerkingsindicator nader specificeren. Met een enquête is de importantie bepaald van de samenwerkingsindicatoren. 
 
De conclusie is dat Heijmans Kabel- en Leidingsystemen de samenwerking met netbeheerders in bouwteamverband kan meten op basis van de RECAP tool waarbij met dertien samenwerkingsindicatoren de samenwerking kwantitatief beoordeeld wordt. Met de beoordeling kan gedurende het bouwteam de samenwerking bijgestuurd worden waarmee de samenwerking geborgd is. Een goede samenwerking resulteert, naast techniek, organisatie en de externe dynamiek in een optimalisatie van de projectresultaten in termen van tijd, geld en kwaliteit. 
 


Over Robin Versluis
Robin is 25 jaar en sinds 2018 werkzaam bij Heijmans als engineer kabel- en leidingsystemen. Nadat hij in 2016 afgestudeerd was aan de Hogeschool Rotterdam begon hij aan het Traineeschip Ondergrondse Infrastructuur. Het twee jaar durende Traineeship heeft een uniek kijkje in de keuken gegeven bij Heijmans, Brabant Water en SGS Roos+Bijl. Door 8 maanden per bedrijf te hebben meegedraaid is een breed beeld van de buisleidingsector ontstaan. Heijmans bleek het beste bij Robin te passen vanwege de integraliteit van projecten, doordat kennis en kunde midden in de praktijk kan worden toegepast en vanwege de hands-on mentaliteit.  


In het tweede jaar van het Traineeship Ondergrondse Infrastructuur werd tevens gestart met de opleiding Master of Pipeline Technology bij Avans+. Hij doorliep het eerste leerjaar – Technisch Pijpleidingingenieur – en vatte aansluitend het 2e verbredende leerjaar aan en startte zijn thesis onderzoek “Samenwerkingsindicatoren voor bouwteam’’. In dit onderzoek sprak hij met zowel opdrachtgevers als opdracthnemers, en onderzocht hij welke indicatoren van belang zijn voor het monitoren van samenwerking, zodat de samenwerking gedurende een project bijgestuurd kan worden. Op deze wijze droeg hij bij aan de voortrekkersrol die Heijmans in de sector wil uitvoeren naar een intensievere samenwerking in de ondergrondse infrastructuur. Een integratie die in het kader van de energietransitie hard nodig is.


De Master opleiding Pipeliner nam Robin erbij naast zijn voltijdse baan bij Heijmans. Al heeft hij veel tijd en energie gestoken in de maandelijkse lesweekends, toch haalde hij er veel voldoening uit. Een erg mooi eindcijfer is de bekroning, maar met de opgedane kennis en ervaring aan de slag gaan binnen Heijmans en de branche is pas van echte meerwaarde. Meer weten over de Masteropleiding Pipeliner dat op 25 september het nieuwe lesjaar inluidt? Ga dan naar onze opleidingenpagina voor meer informatie en contactgegevens.

 

Afstudeerdocumenten
Wil je dit afstudeerverslag lezen? Klik dan hier: Thesis Bouw Intiem Samenwerking
Download hier zijn verdedigingspresentatie: Verdedigingspresentatie Bouwteam

 

Terug naar overzicht

BIG Magazine ontvangen?

BIG Magazine komt twee keer per jaar uit en is gratis voor onze leden. Wil je dit branchemagazine vol met projecten en nieuws ontvangen, schrijf je dan in of word lid!

BIG Magazine is gratis voor leden. Nog geen lid? Meld je hier aan!