Terug naar overzicht
Geplaatst op 22-06-2021 door

Pijpleidingenstudie Havenbedrijf Rotterdam en RRP naar Delta Corridor gestart

Terug naar overzicht
Geplaatst op 22-06-2021 door BIG

Pijpleidingenstudie Havenbedrijf Rotterdam en RRP naar Delta Corridor gestart

Havenbedrijf Rotterdam en de Rotterdam Rijn Pijpleiding Maatschappij (RRP) starten deze week een gezamenlijke haalbaarheidsstudie voor de ontwikkeling en aanleg van pijpleidingen voor verschillende productstromen tussen Rotterdam, industriepark Chemelot (Limburg) en Noordrijn-Westfalen.


 
De pijpleidingenbundel kan de strategische positie van de haven van Rotterdam in Noordwest-Europa versterken, biedt Chemelot (Limburg) verdere verduurzamingskansen en zou potentieel kunnen uitgroeien tot een belangrijke aanvoerroute voor de Duitse industrie die sterk inzet op CO2-vermindering.
De haalbaarheidsstudie wordt uitgevoerd door een gezamenlijk projectteam van Havenbedrijf Rotterdam en RRP (aandeelhouders Shell, Ruhr Oel en bp). Het projectteam werkt nauw samen met de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, maar ook Binnenlandse- en Buitenlandse Zaken. Het is de intentie van het projectteam om een publiek-private ketensamenwerking te ontwikkelen, waarbij ook andere partijen zich kunnen aansluiten.


 
Ambitieus transitieplan Duitsland

Het projectteam borduurt voort op het werk van een initiële studie naar deze pijpleidingen van het Havenbedrijf, Chemelot (Limburg) en het Rijk onder de noemer ‘Delta Corridor’. Daarin werd reeds een positief signaal afgegeven over de versterking van de west-oost verbindingen mits de vraag uit Duitsland in voldoende mate stijgt.
 
Dat laatste lijkt zondermeer het geval nu Duitsland dit jaar een ambitieus waterstofplan presenteerde ter waarde van 9 miljard euro waarbij de import voor een belangrijk deel via Rotterdam kan verlopen. De waterstof wordt zowel gebruikt als energiedrager en als grondstof, in bijvoorbeeld de petrochemie en staalindustrie.
 
Het Havenbedrijf-RRP team richt zich op de technische en commerciële aspecten van de pijpleidingen voor waterstof, CO2, LPG en propeen voor de verschillende industriële clusters en bedrijven in Nederland en Duitsland. De pijpleidingen worden hierbij in principe ontwikkeld als ‘common carrier leidingen’ waarbij verschillende partijen gebruik kunnen maken van deze leidingen. Los van de aanvoer van producten die bijdragen aan verduurzaming, reduceren de ondergrondse leidingen ook de behoefte van vervoer per trein.
 
Manager Delta Corridor Edwin van Espen van Havenbedrijf Rotterdam over het belang van dit project: “Er is een toenemende druk om klimaatdoelstellingen tijdig te implementeren. De Delta Corridor vervult hierin een belangrijke rol voor industrieclusters in Nederland en Duitsland. Daarmee levert het project een bijdrage aan een duurzame economie, welvaart en werkgelegenheid. Verder is er een positief effect op de leefbaarheid langs het spoor, want een ondergrondse leidingcorridor verkleint de druk op het spoorwegnet aanzienlijk.”
 
 

Importfunctie Rotterdam

Om groeiende vraag naar met name waterstof te kunnen beantwoorden heeft Rotterdam de afgelopen maanden een serie partnerships gesloten met een groot aantal landen waaronder Portugal, Marokko, Oman, Australië, Chili, Brazilië en Canada. Via deze belangrijke importfunctie wil Rotterdam de positie als energiehaven van Noordwest-Europa ook in de toekomst veiligstellen. Dit brengt belangrijke economische voordelen voor de Nederlandse economie met zich mee.
 
Het voorziene tracé van de Delta Corridor loopt van Rotterdam via Moerdijk, Tilburg en via Venlo naar Chemelot (Limburg) en Noordrijn-Westfalen. Aangezien een gecombineerde aanleg van verschillende leidingen aanzienlijke synergievoordelen met zich meebrengt, wordt bij de inventarisatie van leveranciers en afnemers meteen ook onderzocht in hoeverre er behoefte bestaat om de voorziene bundel uit te breiden met additionele leidingen voor andere producten en stroomkabels. Ook wordt gekeken naar kansen om andere industriële clusters in Nederland en België op de bundel aan te sluiten.
Een aanzienlijk deel van het tracé valt samen met de ligging van de bestaande RRP-leidingen. Via deze leidingen wordt er reeds sinds de jaren ‘60 van de vorige eeuw jaarlijks tientallen miljoenen tonnen aan grondstoffen en producten tussen Rotterdam en Noordrijn-Westfalen getransporteerd.


 
De Rotterdam Rijn Pijpleiding Maatschappij N.V. (RRP)

RRP is eigenaar van twee pijpleidingsystemen met een totale lengte van 457 kilometer voor het transport van ruwe olie van Rotterdam naar raffinaderijen in het westen van Duitsland en producten (Diesel, Heating oil, Kerosene en Nafta). Aandeelhouders van RRP zijn Shell, Ruhr Oel en bp.
 
RRP kan ruwe olie innemen van de grote tankterminals in de Botlek, Europoort en op de Maasvlakte alsmede producten vanuit twee raffinaderijen rond Rotterdam. De ruwe olie wordt verpompt naar Venlo, waar RRP een tankterminal heeft. Van daaruit wordt het verpompt naar de Duitse raffinaderijen in Gelsenkirchen en Keulen. De producten worden verpompt van de Rotterdamse raffinaderijen naar de Nederlandse/Duitse grens. Daar wordt het overgedragen aan de Rhein-Main-Rohrleitung (RMR-GmbH) die de producten verder transporteert naar verschillende terminals en chemiebedrijven in Duitsland. Het systeem heeft een transportcapaciteit van ongeveer 25 miljoen ton ruwe olie per jaar en circa 10 miljoen ton producten.

 

Check ook eens de ledenprofielen van het Havenbedrijf Rotterdam en RRP! 
 
Bron: Havenbedrijf Rotterdam

 

Terug naar overzicht

BIG Magazine ontvangen?

BIG Magazine komt twee keer per jaar uit en is gratis voor onze leden. Wil je dit branchemagazine vol met projecten en nieuws ontvangen, schrijf je dan in of word lid!

BIG Magazine is gratis voor leden. Nog geen lid? Meld je hier aan!