Terug naar overzicht
Geplaatst op 19-05-2021 door

Nieuwe pijpleidingen geven energietransitie een boost

Terug naar overzicht
Geplaatst op 19-05-2021 door BIG

Nieuwe pijpleidingen geven energietransitie een boost

Havenbedrijf Rotterdam en industrieterrein Chemelot bundelen hun krachten voor de aanleg van een viertal nieuwe pijpleidingen van de haven naar Chemelot en Duitsland voor bulktransport van onder meer waterstof en CO₂. Een nieuwe haalbaarheidsstudie heeft de voordelen aangetoond, stellen zij in een gezamenlijk persbericht, en de overheid is in principe positief. Dat blijkt uit een haalbaarheidsstudie die is verricht in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Havenbedrijf Rotterdam en chemisch industrieterrein Chemelot. De initiatiefnemers hebben afgesproken de uitwerking van de plannen onder de noemer ‘Delta Corridor’ voortvarend ter hand te nemen.


 
Voordelen van aanleg nieuwe pijpleidingen

De aanleg van de pijpleidingen tussen de Rotterdamse haven en Chemelot in Limburg heeft een aantal voordelen. Ten eerste rijden er minder treinen met gevaarlijke stoffen over de Brabantroute waardoor kansen kunnen gaan ontstaan voor woningbouw langs het spoor. Ten tweede krijgt de industrie op Chemelot er veilige en duurzame verbindingen met andere industrieclusters bij, wat de concurrentiepositie van Chemelot versterkt. Ten derde krijgt de industrie met de leidingen voor waterstof en CO2 mogelijkheden om productieprocessen te verduurzamen.
Ook de leidingen voor C4-LPG en propeen dragen bij aan de transitie: C4-LPG is een duurzamer alternatief voor de nu veel gebruikte grondstof nafta, en propeen kan op termijn vervangen worden door bio-propeen. Ten vierde is aanleg van de leidingen belangrijk voor de haven van Rotterdam om zich te ontwikkelen tot duurzame energiehaven. Last but not least ontstaan er voor bedrijven langs de route die een of meerdere van deze vier stoffen kunnen gebruiken of produceren ‘meekoppelkansen’. Bijvoorbeeld voor de industrie op Moerdijk.

 

Positieve uitkomsten haalbaarheidsonderzoek

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat): “De uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek zijn positief en dus kunnen de plannen verder uitgewerkt worden. Dit doen we samen met de provincies, de Rotterdamse haven, het chemiecomplex Chemelot maar ook met Duitsland en België. Het plan draagt bij aan een veilige manier van transport. Ondergronds, dus ook de bereikbaarheid is hierbij gebaat.”
 
Allard Castelein, CEO Havenbedrijf Rotterdam: “Voor de Rotterdamse haven is het project ‘Delta Corridor’ cruciaal om de industrie in Chemelot en Noordrijn-Westfalen te helpen verduurzamen en daarmee als haven een centrale rol te blijven spelen in het energiesysteem van de toekomst. Dat is belangrijk voor de werkgelegenheid en de welvaart die de Rotterdamse haven creëert. De haven die als eerste met pijpleidingen voor waterstof en CO2 verbonden is met de industrie in het binnenland heeft een voorsprong op concurrerende havens in Noordwest-Europa.”
 
Loek Radix, Executive Director Chemelot: “Transport via pijpleidingen is een veilige, betrouwbare en energiezuinige manier om grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen te vervoeren. Weg en spoor zijn weliswaar ook veilige modaliteiten, maar zijn gevoeliger dan pijpleidingen als het gaat om interactie met ander verkeer en op termijn is er sprake van capaciteitsproblemen gezien de toename van het vervoer. Aanleg van dit beoogde tracé is een belangrijke stap gericht op lange termijn investeringen in de Nationale Energie Infrastructuur ten behoeve van de chemische complexen Chemelot en Rijnmond. Daarnaast versterkt dit tracé de Europese concurrentiepositie vanwege de mogelijkheden chemische clusters te verbinden in Nederland, België en Duitsland.”
Gedeputeerde Christophe van der Maat van de Provincie Noord-Brabant (VVD – Mobiliteit, Financiën en Organisatie): “Duurzaam buistransport tussen Rotterdam en Limburg kan niet alleen dóór Brabant komen, maar moet ook vóór Brabant werken. Dus minder treinen met gevaarlijke stoffen op de Brabantroute, aantakking op ons energiesysteem en het vergroten van de toekomstbestendigheid van onze bedrijven en industrieclusters. De aanleg van buizen en mogelijk een gelijkstroomkabel dragen bij aan het oplossen van de maatschappelijke opgaven waar we voor staan, ook in Brabant.“
 
Gedeputeerde Floor Vermeulen van de Provincie Zuid-Holland: “De provincie wil bijdragen aan een modal-shift, waarbij meer goederen worden vervoerd via water, spoor en dus ook via pijpleidingen. Zo vergroten we de transportveiligheid en verminderen we de overlast. Er is al een grote leidingstraat tussen Rotterdam en Antwerpen en op basis van dit onderzoek kunnen we ook nieuwe pijpleidingen naar Duitsland aanleggen. Zo zorgen we ervoor dat Zuid-Holland de poort blijft van Europa ook voor het transport van nieuwe energie zoals waterstof.”
 

Delta Corridor

Het tegelijk aanleggen van de vier pijpleidingen tussen Rotterdam en Chemelot kost ruim € 1 miljard incl. btw (-/+ 40%). Als de leidingen een voor een worden aangelegd, dan is dat € 365 miljoen duurder en is de overlast tijdens de aanleg aanzienlijk groter. Uit het onderzoek komt het tracé Rotterdam-Moerdijk-Tilburg-Venlo-Chemelot als meest gunstig naar voren voor de ‘Delta Corridor’. Dit tracé is opgenomen in de landelijke Structuurvisie Pijpleidingen (2012).
 
Uit het onderzoek blijkt ook dat een pijpleidingenbundel financieel niet haalbaar is voor alleen het Nederlandse deel. Het verlengen van de leidingen naar Noordrijn-Westfalen en Antwerpen maakt dat ze aanzienlijk beter benut zullen worden. Dat is essentieel voor het terugverdienen van de kosten.
 
De industrie op Chemelot gaat de komende jaren meer C4-LPG als grondstof gebruiken. Dat maakt het wenselijk de leidingen snel aan te leggen. Ook heeft de industrie behoefte aan duidelijkheid over aanleg van de leidingen, vanwege het maken van lange termijn plannen.

 

Lees ook eens dit artikel op onze website: Energietransitie vereist nieuwe buisleidingen


Bron: Transport online
Foto: Havenbedrijf Rotterdam

Terug naar overzicht

BIG Magazine ontvangen?

BIG Magazine komt twee keer per jaar uit en is gratis voor onze leden. Wil je dit branchemagazine vol met projecten en nieuws ontvangen, schrijf je dan in of word lid!

BIG Magazine is gratis voor leden. Nog geen lid? Meld je hier aan!