Terug naar overzicht
Geplaatst op 28-04-2020 door

Nieuw bestuurslid Stichting Pipeliner gezocht

Terug naar overzicht
Geplaatst op 28-04-2020 door BIG

Nieuw bestuurslid Stichting Pipeliner gezocht

SPL (Stichting Pipeliner) is opgericht door de branche voor de ontwikkeling van de Master-opleiding Pipeliner. Sinds 2003 verzorgt Avans+ namens SPL de geaccrediteerde Master of Pipeline Technology en in 2018 is de beroepsopleiding van start gegaan die door Litecad wordt verzorgd. Het bestuur is nu op zoek naar nieuwe enthousiaste professionals die als bestuurslid de stichting willen vertegenwoordigen. 

 

SPL bewaakt en borgt de kwaliteit en continu√Įteit van de opleiding. In de opleiding komen theoretische kennis, praktijkervaring en persoonlijke groei samen. Vanuit dezelfde filosofie ontwikkelt en ondersteunt SPL ook de Beroepsopleiding Pipeliner van Litecad. Deze 1-jarige opleiding loopt nu voor de 2e keer. Vorig jaar hebben we missie van SPL als volgt geformuleerd: ‘Het ondersteunen van de branche* in het borgen en overdragen van kennis op verschillende niveaus door het opleiden van (potenti√ęle) professionals op persoonlijk, vakinhoudelijk en maatschappelijk vlak.’
 
 
Bestuur
Op dit moment vormen we met 7 personen het collegiale bestuur van SPL. Net als in de opleidingen is de samenstelling gemengd vanuit Nederland en Vlaanderen, vanuit opdrachtgevers, aannemers, ingenieursbureaus en gerelateerde bedrijven en werken. Samen vormen we de verbinding tussen de branche en de opleidingen. Doordat we in de branche werken, weten we wat er speelt en kunnen we dat inbrengen in de opleidingen. We delen onze ervaringen, bespreken ontwikkelingen en kijken we of we hier iets mee willen of kunnen in de opleidingen.
 


Gezocht
Een aantal bestuursleden stopt dit jaar vanwege andere uitdagingen of het aflopen van de formele zittingstermijn van 3 jaar. Wij zijn ervan overtuigd dat regelmatige verversing SPL scherp en inspirerend houdt. Er zijn een aantal eigenschappen die we zoeken in een nieuw bestuurslid. Kennis met de opleidingen is een pr√© ‚Äď de meeste huidige bestuursleden volgden de Master-opleiding ‚Äď maar niet strikt noodzakelijk. Een frisse blik van een buitenstaander is ook welkom. We zoeken mensen die:
 
‚óŹ Interesse hebben in het opleiden van mensen t.b.v. de transportleidingenbranche, het faciliteren van overdracht van kennis & ervaring;
‚óŹ Werkzaam zijn (geweest) in de branche; of specifieke kwaliteiten of expertise met meerwaarde voor de opleidingen;
‚óŹ Overzicht over de branche hebben om richting te geven aan gewenste ontwikkelingsrichtingen en opleidingsbehoeften;
‚óŹ In staat om opleidingen te doorgronden en constructief bijdragen aan verdere ontwikkeling;
‚óŹ Beschikken over en willen uitbouwen van een netwerk binnen en buiten de branche;
‚óŹ In staat zijn om een bestuursfunctie te scheiden van eigen beroepsmatige of zakelijke belangen;
‚óŹ Voldoende tijd en ruimte willen en kunnen maken om invulling te geven aan een bestuursfunctie.
 
Wenselijk zijn een evenredige vertegenwoordiging vanuit zowel Nederland als Belgi√ę en diverse type partijen in de branche. Verder ben je bij voorkeur nieuwsgierig, kritisch, sociaal en open. Vernieuwende inbreng is van harte welkom !¬†
 


Tijdsbesteding en vergoeding
Eigen invulling bepaalt grotendeels de tijdsbesteding. In principe hebben we een maandelijks gezamenlijk overleg (mix van telefonisch en live). Elk bestuurslid is incidenteel aanwezig bij de lesbijeenkomsten. Het is leuk en motiverend om betrokken te zijn bij de opleidingen; het bijwonen van de lessen houdt je kennis op pijl en je leert studenten en docenten kennen. Door de actieve lesvormen ben je deel van discussies en je mag daar uiteraard ook actief aan mee doen. Van elke les steek je weer iets op! De sfeer in de lesbijeenkomsten op onze opleidingen is erg goed, en daar hechten wij veel waarde aan. We luisteren goed naar feedback en proberen bij te sturen waar nodig. Daarnaast vertegenwoordig je SPL bij branche- en vakbijeenkomsten.
 
Bestuursleden ontvangen geen geldelijke vergoeding. Onkosten (inclusief verblijfkosten voor bijwonen van lesbijeenkomsten) worden volledig vergoed.
 


Procedure
Ben je ge√Įnteresseerd of wil je meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met √©√©n van de bestuursleden of stuur een E-mail naar info@pipeliner.nl. Bij serieuze interesse volgt een gesprek met 2 huidige bestuursleden. Als de verwachtingen wederzijds overeenkomen bekijken we samen welke taken en rol een nieuw bestuurslid op zich neemt. De formele aanstelling van bestuursleden vindt op basis van voordracht plaats door het bestuur van BIG. (Buisleiding Industrie Gilde)
 


Het SPL bestuur
Cindy Dirkx, voorzitter
Peter Rommens
Patrick Berré
Chana van Cotthem
Alexander de Boer
Jelle Sluis
Toon De Bruyne
Pieter van Poelje
 

* Personen en organisaties gericht op ondergrondse infrastructuur en transport van media in Nederland en Vlaanderen.

 

 

Terug naar overzicht

BIG Magazine ontvangen?

BIG Magazine komt twee keer per jaar uit en is gratis voor onze leden. Wil je dit branchemagazine vol met projecten en nieuws ontvangen, schrijf je dan in of word lid!

BIG Magazine is gratis voor leden. Nog geen lid? Meld je hier aan!