Terug naar overzicht
Geplaatst op 03-06-2020 door

Methaanemissies van groot belang voor energietransitie

Terug naar overzicht
Geplaatst op 03-06-2020 door BIG

Methaanemissies van groot belang voor energietransitie

De ambitieuze klimaatdoelstellingen van de EU zetten in op hernieuwbare energie in combinatie met gasvormige energiedragers zoals waterstof, biomethaan en synthetisch gas. Het loont echter niet om enkel te investeren in nieuwe buisleidingen en installaties voor deze energietransitie.

 

Indien de EU tegen 2050 klimaatneutraal wil zijn, dient ze ook de bestaande uitstoot van broeikasgassen sterk terug te dringen. In eerste instantie denken we dan aan CO2, dat zo’n 80% van de uitstoot vertegenwoordigt. Methaan (CH4) is echter ook een sterk broeikasgas, en vertegenwoordigt zo’n 11% van de uitstoot. Het spreekt dus voor zich dat een reductie van deze methaanemissies van prioritair belang is. 

Ook al is het aandeel van de gassector klein (+- 1,3%) toch kunnen ook in dit domein, ondanks de inspanningen uit het verleden, nog winsten geboekt worden. En dit geldt voor de hele keten, van productie over transport en opslag tot distributie.

Alle actoren uit de branche, over de hele Europese Unie, zijn inmiddels aan de slag gegaan om de nog resterende emissies in kaart te brengen en actieplannen op te maken om deze maximaal te reduceren en waar mogelijk volledig te vermijden. In de komende maanden en jaren zullen uit deze oefening ongetwijfeld een reeks projecten, investeringen, aanpassingen en best practices volgen die de bestaande gasketen een plaats zullen geven in de energietransitie van morgen. Houd dus onze website en die van onze BIG-leden in de gaten!

 

Achtergrondinformatie
Lees meer over dit onderwerp in het volgende artikel te dowloaden via deze link. Bekijk ook eens dit rapport.

 

Terug naar overzicht

BIG Magazine ontvangen?

BIG Magazine komt twee keer per jaar uit en is gratis voor onze leden. Wil je dit branchemagazine vol met projecten en nieuws ontvangen, schrijf je dan in of word lid!

BIG Magazine is gratis voor leden. Nog geen lid? Meld je hier aan!