Terug naar overzicht
Geplaatst op 09-04-2020 door

Kabinetsvisie: gassen spelen grote rol in de energievoorziening

Terug naar overzicht
Geplaatst op 09-04-2020 door BIG

Kabinetsvisie: gassen spelen grote rol in de energievoorziening

Het kabinet heeft op 30 maart een drietal brieven aan de Tweede Kamer gestuurd. Deze gaan over de rol van gas in het huidige en toekomstige energiesysteem, de kabinetsvisie op waterstof en over de routekaart voor groen gas. Voor Gasunie drie belangrijke onderwerpen. In de visie van het kabinet over de rol van gas in het huidige en toekomstige energiesysteem is vastgesteld dat er in de toekomst nog steeds een grote behoefte aan gasvormige energie is. De komende decennia zal aardgas daar deels invulling aan blijven geven. Tegelijkertijd is het voor het realiseren van de klimaatdoelen in 2050 noodzakelijk dat de weg naar CO2-vrije gassen, voornamelijk waterstof en groen gas, ingevuld wordt.

 

De kabinetsvisie op waterstof stelt dat waterstof bij het verduurzamen van het gassysteem een cruciale rol zal spelen. Om dit mogelijk maken, is het van groot belang dat er wordt ingezet op de opschaling van conversie en opslag van waterstof en op de realisatie van een publiek waterstofnet op basis van de bestaande gasinfrastructuur. Met diverse partijen is Gasunie bezig deze ambities te realiseren. Wij zijn blij met de kabinetsvisie en vinden hierin de ondersteuning van onze eigen visie en de projecten die we daarbij ontwikkelen.

 

In de Routekaart Groen Gas onderschrijft de minister de noodzaak en potentie tot het vergroten van de productie van groen gas en worden de belangrijkste beleidsvoornemens om de groengasambities uit het Klimaatakkoord te faciliteren gepresenteerd. Ten aanzien van groen gas ontwikkelt Gasunie samen met partners diverse projecten om een significant deel van de doelstelling uit het Klimaatakkoord (2 miljard m3 groen gas in 2030) te realiseren; de routekaart brengt ons een eind op weg.

 

Uiteraard vormen deze drie brieven nog geen volledig uitgewerkt plan. De komende periode is noodzakelijk om nader invulling te geven aan de nu aangekondigde beleidsvoornemens. Daar zal Gasunie waar nodig haar bijdrage aan leveren en waar gewenst een voortrekkersrol in vervullen.

Terug naar overzicht

BIG Magazine ontvangen?

BIG Magazine komt twee keer per jaar uit en is gratis voor onze leden. Wil je dit branchemagazine vol met projecten en nieuws ontvangen, schrijf je dan in of word lid!

BIG Magazine is gratis voor leden. Nog geen lid? Meld je hier aan!