Terug naar overzicht
Geplaatst op 10-02-2021 door

Heropleving van de Vlaamse en Belgische waterstofinitiatieven

Terug naar overzicht
Geplaatst op 10-02-2021 door BIG

Heropleving van de Vlaamse en Belgische waterstofinitiatieven

De relanceplannen (economische herstelplannen) van zowel de Vlaamse als de federale overheid – en de rol die waterstof daarbij zal spelen – krijgen alsmaar meer vorm. Vlaanderen maakt 125 miljoen euro vrij voor de ‘waterstof IPCEI’ en de federale overheid mikt op een investering van 95 miljoen euro in een waterstofnetwerk. 

 

Om de economische en sociale schade van de coronapandemie te helpen herstellen, heeft Europa het ‘Plan voor Herstel en Veerkracht’ ontwikkeld. Van die subsidie-enveloppe vloeit 5,925 miljard euro naar België. De interne verdeling binnen België is als volgt: 2,225 miljard euro voor Vlaanderen en 1,25 miljard voor het federale niveau. Die budgetten zullen een impuls geven aan de relanceplannen van beide niveaus. Het Vlaamse relanceplan ‘Vlaamse Veerkracht’ mikt op een impulsinvestering van 4,3 miljard euro in de domeinen vergroening, digitalisering en mobiliteit. De Vlaamse regering heeft nu 19 projecten geselecteerd om aanspraak te maken op de Europese gelden. Eén daarvan is steun voor het ‘Important Project of Common European Interest’ (IPCEI) waterstof. De waterstof-IPCEI ‘Green Octopus’ wil de lidstaten België, Nederland en Duitsland laten samenwerken in grensoverschrijdende initiatieven. Vanuit Vlaanderen werden een twintigtal projectvoorstellen ingediend die in aanmerking komen voor ondersteuning.

Projecten binnen de volledige waterstofwaardeketen kunnen ondersteuning krijgen. En drie soorten in het bijzonder: onderzoek & ontwikkeling, eerste uitrol of demonstratie (‘first industrial deployment’) en infrastructuur. De specifieke vorm van ondersteuning zou eind dit jaar bekend moeten zijn. Vervolgens moet Europa nog de zegen geven over de voorgestelde vormen van staatssteun, via Duitsland als indiener van de IPCEI.

 

Vlaamse Veerkracht 
‘Vlaamse Veerkracht’ vormt tevens een onderdeel van het grote, Belgische relanceplan, dat uiterlijk eind april bij Europa moet zijn ingediend. Ook van het Belgische relanceplan worden de speerpunten nu duidelijk. De focus zal liggen op een moderner en efficiënter spoornet, (energie)renovaties van overheidsgebouwen en investeringen in energie.

Op energetisch vlak wordt infrastructuur voorzien voor het opslaan van CO2 en waterstof. Er wordt ook geld gepompt in CO2-captatie van de nieuwe gascentrales. Daarnaast komt er een energie-eiland om een tweede offshore windenergiezone te ontwikkelen en energieopslag mogelijk te maken. En voor de realisatie van een Belgisch waterstofnet is er sprake van een investering van 95 miljoen euro.

“Woorden worden daden,” stelt Adwin Martens, directeur van WaterstofNet, vast. “De grote aandacht voor waterstof in Europa wordt alsmaar concreter vertaald in projecten en budgetten. Al tien jaar lang realiseren wij als WaterstofNet waterstofprojecten in de Benelux. Samen met de 70 bedrijven in de Waterstof Industrie Cluster zullen we dat blijven doen, in nauwe samenspraak met onze overheden. Het is immers cruciaal dat projecten nu logisch op elkaar aansluiten voor een maximaal effect.”

 

Bron: Waterstofnet

Terug naar overzicht

BIG Magazine ontvangen?

BIG Magazine komt twee keer per jaar uit en is gratis voor onze leden. Wil je dit branchemagazine vol met projecten en nieuws ontvangen, schrijf je dan in of word lid!

BIG Magazine is gratis voor leden. Nog geen lid? Meld je hier aan!