Terug naar overzicht
Geplaatst op 09-09-2020 door

GRUP Leidingstraat Zelzate – Kallo

Terug naar overzicht
Geplaatst op 09-09-2020 door BIG

GRUP Leidingstraat Zelzate – Kallo

Op 17 juli 2020 heeft de Vlaamse Regering de startnota over het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Leidingstraat Zelzate -Kallo’ goedgekeurdDe Vlaamse Regering raadpleegt de bevolking over de plandoelstellingen van het voorgenomen plan, zoals opgenomen in de startnota. De inspraakperiode loopt van 21 augustus tot en met 19 oktober 2020.


 
Plandoelstelling
Het voorgenomen plan is gelegen op het grondgebied van de gemeenten Zelzate, Wachtebeke, Moerbeke, Stekene, Sint-Gillis-Waas en Beveren. 
De doelstelling van het plan is de aanleg van een leiding mogelijk maken die de hoofdaanvoer van aardgas naar Antwerpen versterkt, zodat:
– De nodige capaciteit beschikbaar is om de energietransitie te voltrekken en ons voor te bereiden op de evoluties die ons land op vlak van bevoorradingszekerheid zal doormaken: de uitfasering van de nucleaire productiecapaciteit, de groei van de elektriciteitsvraag in het licht van de toenemende elektrificering van het energiegebruik, en de nood aan flexibele productiecapaciteit als back-up voor de toenemende variabiliteit van de elektriciteitsproductie met wind en zon die in capaciteit verder zal toenemen.
– De nodige aanvoercapaciteit voorzien wordt voor een aantal industriële gasaansluitingen in de haven en toekomstige uitbreidingen in de (petro-)chemische sector.
– De bevoorradingszekerheid van de haven versterkt wordt in afwachting dat de L-gasnetten die de grootstad Antwerpen van Nederlands Groningengas voorzien, zullen zijn omgezet naar H-gas.
– De infrastructuur compatibel is met de instroom van koolstofneutraal groen gas. Wanneer de conversie naar H-gas een feit zal zijn en de belasting van de as Zelzate-Kallo het toelaat, wordt voorzien om deze leiding te integreren in een nieuw te ontwikkelen netwerk:
– Hetzij voor het transport van hernieuwbare gassoorten zoals biogas, synthetisch gas, groene waterstof of waterstofhoudend aardgas,
– Hetzij voor CO2 dat door de petrochemische industrie zal worden afgevangen. Dat kan dan worden vervoerd om vervolgens in uitgeputte olie-en gasvelden in de Noordzee te worden opgeslagen.
 
Lees het hele bericht en meer informatie via deze link.
 

 

Foto: Departement Omgeving Vlaanderen
Bron: Omgeving Vlaanderen

Terug naar overzicht

BIG Magazine ontvangen?

BIG Magazine komt twee keer per jaar uit en is gratis voor onze leden. Wil je dit branchemagazine vol met projecten en nieuws ontvangen, schrijf je dan in of word lid!

BIG Magazine is gratis voor leden. Nog geen lid? Meld je hier aan!