Terug naar overzicht
Geplaatst op 25-11-2020 door

Verduurzaming glastuinbouwgebied PrimA4a bij Nieuw-Vennep

Terug naar overzicht
Geplaatst op 25-11-2020 door BIG

Verduurzaming glastuinbouwgebied PrimA4a bij Nieuw-Vennep

Ten zuiden van Nieuw-Vennep wordt een nieuwe aftakking gemaakt tussen de bestaande CO2 leiding en het glastuinbouwgebied. Voor planten is CO2 een heel nuttige stof: zij hebben het nodig om te groeien. Tuinders voegen daarom extra CO2 toe in hun kassen. Ook tuinders in het glastuinbouwgebied PrimA4a hebben behoefte aan de levering van CO2. De CO2 kan worden aangevoerd via ondergrondse leidingen.

 


Nieuwe verbinding
De nieuwe verbinding wordt in Rijsenhout aangesloten op de niet meer gebruikte leiding van de Gasunie. Aan de Venneperweg moet een zogeheten reduceerstation komen. Een reduceerstation ontvangt het gas uit de leiding. Vandaaruit wordt het onder lagere druk en in de juiste hoeveelheid doorgeleverd aan de tuinders die het in hun kas gebruiken.


 
Verduurzaming glastuinbouwgebied
De beschikbaarheid van duurzame en betaalbare CO2 is belangrijk voor verduurzaming in het glastuinbouwgebied Rijsenhout. Voor extra CO2 in de kassen wordt nu meestal rookgas gebruikt, uit installaties die op fossiele brandstoffen draaien. De CO2 die via de leidingen wordt geleverd is rest-CO2 uit een olieraffinaderij en een bio-ethanol fabriek in Rotterdam. Door dit te gebruiken, hoeft er dus niet meer speciaal gestookt te worden voor de kassen. Hiermee kunnen de glastuinders de uitstoot van circa 21 kiloton CO2 voorkomen.
 
De CO2 levering is onderdeel van de ‘Green Deal CO2 voorziening glastuinbouw in Noord-Holland’, die onder meer door de gemeente Haarlemmermeer is ondertekend. Bij het bepalen van de locatie voor de nieuwe leiding is gekeken naar de meest wenselijke situatie vanuit beheer, veiligheid en bereikbaarheid. De gemeente beoordeelde dat er geen belemmeringen zijn voor onder andere bodem, lucht, licht, geur, planten, dieren, geluid, stikstofdepositie en externe veiligheid, om het plan vast te kunnen stellen.
 
 
Bron: HC Nieuws
Foto: Ton Dijkstra

Terug naar overzicht

BIG Magazine ontvangen?

BIG Magazine komt twee keer per jaar uit en is gratis voor onze leden. Wil je dit branchemagazine vol met projecten en nieuws ontvangen, schrijf je dan in of word lid!

BIG Magazine is gratis voor leden. Nog geen lid? Meld je hier aan!