Terug naar overzicht
Geplaatst op 10-09-2021 door

Aramis nieuw samenwerkingsverband voor CO2 reductie

Terug naar overzicht
Geplaatst op 10-09-2021 door BIG

Aramis nieuw samenwerkingsverband voor CO2 reductie

Gasunie, TotalEnergies, Shell Nederland en Energie Beheer Nederland zijn afgelopen week een samenwerkingsverband aangegaan om grootschalige CO₂-reductie van industriële clusters te realiseren. Onder de naam Aramis gaan deze partijen samenwerken aan de ontwikkeling van nieuwe CO₂-transportinfrastructuur om opslag mogelijk te maken. Aramis streeft ernaar om in 2023 een definitief investeringsbesluit te nemen met een operationele start in 2026. Het project beoogt een belangrijke bijdrage te leveren aan de CO₂-reductiedoelstellingen voor 2030 zoals afgesproken in het Nederlandse Klimaatakkoord en de Europese Green Deal.


 
Pijpleidingnetwerk voor CO2 transport

De partijen willen met het project Aramis bijdragen aan de reductie van de CO2-uitstoot van moeilijk te verduurzamen industrieën zoals afvalverwerking, de staal-, chemische-, en de cementindustrie, en raffinaderijen. Dit willen de partijen doen door een leidingnetwerk aan te leggen waardoor CO2 getransporteerd kan worden. De CO2 wordt dan naar een nog te bouwen CO2-inzamelingshub op de Maasvlakte in de Rotterdamse haven vervoerd. Vanaf daar wordt de CO2 met een pijpleiding naar op zee gelegen platforms getransporteerd. Daar wordt de CO2 via bestaande putten in lege gasvelden geïnjecteerd. Deze gasvelden liggen zo’n drie tot vier kilometer onder de Noordzeebodem.
 
Het is de bedoeling om de infrastructuur waarmee CO2 naar de lege gasvelden onder de Noordzee vervoerd moet worden, open te stellen voor andere bedrijven. Op die manier moeten ook staalfabrikanten, afvalverwerkers en cementproducenten kunnen verduurzamen, stelt Aramis.


 
Energietransitie

Ulco Vermeulen, lid van de Raad van Bestuur van Gasunie, noemt het afvangen, transporteren en het ondergronds opslaan van CO2 ‘een geschikte maatregel om de CO₂-uitstoot op korte termijn te reduceren’. “Door publieke en private partijen bij elkaar te brengen, ontwikkelen we op efficiënte wijze de integrale infrastructuur voor het transport en de opslag van CO₂,” zegt hij. “Aramis vormt daarin een belangrijke schakel. Met deze plannen kunnen we verschillende CCS-initiatieven verbinden en bijdragen aan een energietransitie tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten.”
 
Bron: Aramis CCS

Lees ook eens het volgende artikel op onze website: CO2 opslag dominante oplossing in Rotterdam

Terug naar overzicht

BIG Magazine ontvangen?

BIG Magazine komt twee keer per jaar uit en is gratis voor onze leden. Wil je dit branchemagazine vol met projecten en nieuws ontvangen, schrijf je dan in of word lid!

BIG Magazine is gratis voor leden. Nog geen lid? Meld je hier aan!