Terug naar overzicht
Geplaatst op 03-07-2020 door

Onderzoek naar regionale waterstofinfrastructuur door Gasunie en Port of Amsterdam van start

Terug naar overzicht
Geplaatst op 03-07-2020 door BIG

Onderzoek naar regionale waterstofinfrastructuur door Gasunie en Port of Amsterdam van start

Gasunie en Port of Amsterdam willen de komende vijf jaar een regionale waterstof­backbone in het Noordzeekanaalgebied (NZKG) realiseren. Een haalbaarheidsstudie moet nog dit jaar duidelijk maken of dat ruimtelijk, economisch en technisch haalbaar is. Met de ontwikkeling van deze regionale waterstofleiding tussen IJmuiden en Amsterdam willen beide partijen de markt voor duurzame waterstof stimuleren en faciliteren, zodat bestaande en nieuwe bedrijven in het NZKG hun verduurzamingsdoelen kunnen realiseren. Daarmee levert het bovendien een significante bijdrage aan de energietransitiedoelen van het nationaal Klimaatakkoord.


 
Open toegankelijke infrastructuur
Het tijdig realiseren van een regionale waterstofleiding is een belangrijke succesfactor voor de ontwikkeling en vestiging van duurzame industrie in het NZKG. Het doel is om een waterstofinfrastructuur te ontwikkelen van IJmuiden naar het havengebied van Amsterdam, waar gebruikers onder gelijke voorwaarden gebruik van kunnen maken. Een deel hiervan is voorzien als onderdeel van de landelijke waterstofbackbone die door Gasunie zal worden gerealiseerd en waarmee het NZKG zal worden verbonden met andere Nederlandse, Duitse en Belgische industrieclusters en opslag.


 
Waterstofinfrastructuur belangrijk in duurzaam energiesysteem
De recent gepubliceerde Kabinetsvisie waterstof en het adviesrapport van de¬† Taskforce Infrastructuur Klimaatakkoord Industrie voorzien een publieke rol voor de start- en ontwikkelfase van het waterstofnetwerk. Daarom spreekt Gasunie de ambitie uit om in Nederland een open toegankelijke infrastructuur voor het transport van CO2-vrije waterstof te ontwikkelen die de Nederlandse industriegebieden met elkaar √©n met die van de buurlanden verbindt. Onderdeel daarvan is de ontwikkeling van regionale waterstofbackbones binnen de industri√ęle regio‚Äôs.
 
Port of Amsterdam wil een actieve rol spelen in de regionale energietransitie en bij het verduurzamen van internationale energieketens. Zij onderschrijft de belangrijke rol van waterstof als duurzame energiedrager en grondstof om deze transitie te realiseren en vindt dat hiermee een grote sprong naar een waterstofeconomie in de regio wordt gemaakt Port of Amsterdam is ook voornemens om mee te investeren.
 


Handen uit de mouwen
Om de doelen uit het Klimaatakkoord te halen moet er op afzienbare tijd gestart worden met de aanleg van een waterstofnetwerk. Partijen hebben de intentie om na initi√ęle vaststelling van de haalbaarheid vervolgstappen te zetten richting uiteindelijke realisatie in de komende vijf jaar. Bij het bepalen van deze haalbaarheid wordt gelet op als techniek, ruimte, financi√ęn, markt en maatschappelijk draagvlak en zal eind 2020 zijn afgerond. Potenti√ęle afnemers van waterstof en andere stakeholders zullen nadrukkelijk betrokken worden in dit proces.

 

Bron: N.V. Nederlandse Gasunie

Terug naar overzicht

BIG Magazine ontvangen?

BIG Magazine komt twee keer per jaar uit en is gratis voor onze leden. Wil je dit branchemagazine vol met projecten en nieuws ontvangen, schrijf je dan in of word lid!

BIG Magazine is gratis voor leden. Nog geen lid? Meld je hier aan!