(Bedrijfs)naam

NorthGrid

Categorie

Overig

Contact

Adresgegegevens

Bezoekadres
Handelskade Oost 1
9934 AR Delfzijl
Nederland

Postadres
Handelskade Oost 1
9934 AR Delfzijl
Nederland

NorthGrid zet in op samenwerking op het gebied van ontwikkeling van ondergrondse infrastructuur in Noord-Nederland! In de toekomst wordt een flink aantal nieuwe ondergrondse verbindingen aangelegd in deze regio. Dat kan zijn voor het transport van warmte en (groene) waterstof om huizen van energie te voorzien en bijvoorbeeld (circulair) industriewater of CO2 om de industrie duurzamer te maken. Op dit moment is er geen coördinatie voor totstandkoming van deze infrastructuur en dat betekent dat elke partij die een kabel of leiding wil aanleggen hiervoor alles zelf moet regelen. NorthGrid wil voorzieningen treffen waardoor het proces, wat leidt tot het inpassen van nieuwe ondergrondse verbindingen, van tevoren met alle belanghebbenden wordt afgestemd. Wij streven hierbij naar clustering van kabels en leidingen.
 

Buisleidingen zijn belangrijke schakel

Wij zijn ervan overtuigd dat buisleidingen een belangrijke schakel vormen in het verduurzamen van de samenleving. De aanwezigheid van verbindende ondergrondse infrastructuur in Noord-Nederland leidt tot een positief vestigingsklimaat voor bedrijven en industrie en dan vooral de circulaire- en verduurzamende partijen. Op die manier kunnen buisleidingen een positieve invloed hebben op de ontwikkeling van onze regio.

 
Betrokken

Omdat buisleidingen dwars door het land lopen en het veel partijen raakt (bewoners, landeigenaren, gemeenten, natuurorganisaties etc.) is het belangrijk dat deze partijen al vroeg bij de mogelijke aanleg van ondergrondse infrastructuur worden betrokken. We moeten het immers samen doen.
 
Northgrid wil hier als onafhankelijke partij een kartrekkers rol invullen, waarbij de belangen van alle partijen op een transparante manier worden meegenomen en afgewogen.
 
 

Terug naar overzicht

BIG Magazine ontvangen?

BIG Magazine komt twee keer per jaar uit en is gratis voor onze leden. Wil je dit branchemagazine vol met projecten en nieuws ontvangen, schrijf je dan in of word lid!

BIG Magazine is gratis voor leden. Nog geen lid? Meld je hier aan!