Terug naar overzicht
Geplaatst op 25-10-2022 door

Meld je aan voor de BIG Najaarsdag op 24 november!

Terug naar overzicht
Geplaatst op 25-10-2022 door BIG

Meld je aan voor de BIG Najaarsdag op 24 november!

Op 24 november aanstaande vindt het laatste BIG event van dit jaar plaats. Wij verwelkomen u dan graag in het Chassé Theater in Breda. We hebben een aantal uiteenlopende sprekers en dito presentaties voor je op het programma staan waaronder een presentatie van Moniek de Jong van de Universiteit van Gent die u meeneemt in de geopolitieke hertekening van het energielandschap door de oorlog in Oekraïne. Na haar verhaal staat Alyssa van Dansik van Rotterdam Engineering op het podium. Zij geeft haar visie op het onlangs voorgenomen besluit van Rob Jetten om warmtenetten publiek eigendom te maken. Een heel hot topic! Na de pauze presenteert Frank van Zijl van het Waterschap Brabantse Delta het verhaal over de geschiedenis en ontstaan van de afvalwaterpersleiding (AWP) die loopt van Moerdijk naar Bath. U krijgt een mooie inkijk in dit project. Uiteraard is er weer voldoende gelegenheid om te netwerken. Kortom: een boeiende middag! Lees hieronder hoe het programma eruit ziet. 


Programma

 

12.30 uur Inloop en ontvangst met lunch
13.30 uur Welkom door voorzitter Han Admiraal
13.45 uur Bijzondere Algemene Ledenvergadering
14.00 uur Presentatie Moniek de Jong (Universiteit van Gent)
14.30 uur Presentatie Alyssa van Dansik (Rotterdam Engineering)
15.00 uur Pauze en netwerken
15.50 uur Presentatie Frank van Zijl (Waterschap Brabantse Delta)
16.20 uur Wrap-up en afsluiting
16.30 uur Netwerkborrel
18.00 uur Einde programma

 
Voornemen tot statutenwijziging

In het kader van de nieuwe WBTR (De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen) heeft het bestuur vorig jaar het WBTR-procedure handboek opgesteld en zijn alle bestuursleden ingeschreven in het UBO-register. De WBTR is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Hiertoe is het noodzakelijk dat het BIG enkele artikelen in de huidige statuten die in 2017 zijn opgesteld dient te wijzigen. 
Daarnaast wordt er aan de gewijzigde statuten nog toegevoegd dat wij een vereniging zonder winstoogmerk zijn en is het artikel over de leden van de vereniging aangepast naar de huidige situatie.
 
In deze bijlage tref je de huidige statuten aan inclusief de voorgenomen statutenwijzigingen. Deze willen wij voorafgaande aan de BIG Najaarsdag door de leden van het BIG goed laten keuren. Indien het quorum van het aantal BIG leden deze dag niet wordt bereikt, zal er binnen 14 dagen na de ALV van 24 november een Bijzondere ALV worden uitgeroepen waar wij de statutenwijziging nogmaals in stemming brengen.


Presentatie geopolitieke hertekening

De oorlog in Oekraïne heeft een ongekende geopolitieke hertekening van het energielandschap teweeggebracht. Russische energie (steenkool, aardolie en aardgas) is op zijn retour en andere energieleveranciers doen goede zaken. Europa kan deze energiecrisis, een perfecte storm in combinatie met de klimaat- en prijscrisis, aangrijpen als springplank van de energietransitie door in te zetten op energie efficiëntie en hernieuwbare energie. Of Europa ketent zich aan andere energiespelers, zoals de Verenigde Staten en Qatar. Moniek de Jong van de Universiteit van Gent neemt u graag mee in dit verhaal. 
 
Moniek de Jong
Moniek de Jong is een postdoctorale onderzoeker aan de Universiteit van Gent. Haar onderzoek richt zich op de Europese energiezekerheid en focust voornamelijk op aardgas. In het verleden heeft zij specifiek onderzoek gedaan naar het Nordstream 2 gas project en risico’s van energiesystemen. 


Impact van de nieuwe warmtewet (Wcw)

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat 7 miljoen woningen en 1 miljoen gebouwen in 2050 van het aardgas af zijn. Dit is een enorme opdracht. De eerste stap hiervan is het verduurzamen van 1,5 miljoen bestaande woningen. Dit doel moet in 2030 zijn bereikt. Gemeenten zijn volgens het ontwerp Klimaatakkoord de regisseurs van de warmtetransitie voor de gebouwde omgeving. De overheid heeft onlangs besloten dat in de toekomst de gemeenten meerderheidseigenaar van een warmtenet moeten worden. Deze ambitie was al een groot vraagstuk voor partijen die al jaren warmtenetten aanleggen en zal een nog groter vraagstuk worden voor Gemeentes en met name degene die onbekend zijn met warmteleidingen. Hoe moeten zij dit aanpakken? Een heel hot topic gepresenteerd door Alyssa van Dansik.

Alyssa van Dansik
Alyssa van Dansik, sinds 2016 werkzaam bij Rotterdam Engineering. Afgelopen jaren betrokken geweest bij het engineeringstraject en dan met name het verkrijgen van draagvlak, toestemming en vergunning van een aantal mooie leidingprojecten. Zij is de laatste twee jaar in de Drechtsteden bezig geweest om warmtenetten aan te leggen in gemeentes die hier nog niet bekend mee zijn. Binnen deze projecten houdt zij zich bezig om de Gemeentes mee te nemen in het hele proces van: Wat is stadsverwarming, het ontwerpen, effect op omgeving tijdens de uitvoering en de nazorg van de leidingen. Inmiddels ligt er al circa 3 kilometer leiding in Gemeentes die tot twee jaar terug nog niets wisten van stadsverwarming.
 

Presentatie Afvalwaterpersleiding Moerdijk – Bath

De belangrijkste transportleiding van afvalwater (AWP) in het werkgebied van waterschap Brabantse Delta is 60 kilometer lang en 50 jaar in gebruik. De leiding loopt van industrieterrein Moerdijk naar de rioolwaterzuivering in Bath (zie onderstaande afbeelding). Onderweg verzamelt de AWP het afvalwater van 35 dorpen en steden in West-Brabant. Het afvalwater wordt vervolgens gezuiverd op de rioolwaterzuivering Bath en geloosd op de Westerschelde vlakbij Waarde.
 
In 2015 blijft de capaciteit achter, en leidt de beschikbaarheid tot problemen. Waterschap besluit de leiding te handhaven en uit te breiden. Daarop is een groot renovatie en uitbreidingsproject gestart. In de afgelopen jaren zijn de belangrijkste doorvoerstations gerenoveerd, en is de leiding over 3,5 km verdubbeld. In de presentatie kijken we terug op de geschiedenis van de AWP, en wordt verteld over de recente renovatie en uitbreiding, de aanpak, de knelpunten, doelstellingen, en resultaten.

Frank van Zijl
Frank van Zijl is werkzaam als Technisch Manager binnen het Waterschap. Sinds 1993 al meerdere functies vervuld en zich beziggehouden met grote projecten zoals de Verdubbeling DN1500 afvalwaterpersleiding Potendreef – Zoomweg Roosendaal, de Nieuwbouw Slibverwerking RWZI Nieuwveer en het project Verlegging DN1500 afvalwaterpersleiding Halderbergen. 


Locatie 

Dit evenement vindt plaats in het Chassé Theater in Breda. De locatie van het theater is: Claudius Prinsenlaan 8 in Breda. Voor meer informatie over de locatie en de routebeschrijving en parkeren verwijzen wij naar de volgende link.


Kosten en aanmelding

De kosten voor de BIG Najaarsdag bedragen € 95,- (excl. BTW). Aanmelden kan tot en met 18 november aanstaande. Inschrijven kan eenvoudig via het inschrijfformulier op deze pagina. Door middel van jouw login kan je jezelf eenvoudig aanmelden. Indien je geen login (meer) hebt, dan kan je deze aanvragen via de website. Voer dan “wachtwoord vergeten” in en je ontvangt vervolgens een nieuw wachtwoord toegezonden. Heb je geen login? Stuur dan jouw aanmelding met jouw gegevens naar: info@bigleidingen.eu.

Deelname is uitsluitend voor leden, ben je nog geen lid en heb je wel interesse? Stuur ons dan een e-mail of neem contact op via: 085- 4000 252. 

Zien wij jou ook op 24 november in Breda?

 

 

Terug naar overzicht

BIG Magazine ontvangen?

BIG Magazine komt twee keer per jaar uit en is gratis voor onze leden. Wil je dit branchemagazine vol met projecten en nieuws ontvangen, schrijf je dan in of word lid!

BIG Magazine is gratis voor leden. Nog geen lid? Meld je hier aan!